Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
240 postów 268 komentarzy

Relacja z obchodów 73 rocznicy zbrodni UPA w Borownicy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obchody upamiętniające 73. rocznicę mordu mieszkańców Borownicy przez bandy UPA

W dniu 22 kwietnia 2018 r. w Borownicy odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 73. rocznicę mordu mieszkańców Borownicy przez bandy UPA. Uroczystość uświetniła obecność Żołnierzy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie posterunku honorowego przy pomniku pomordowanych. Wojskową Asystę Honorową wystawił ppłk Marcin Dusza Dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu. Wojskowa Asysta Honorowa w składzie:

Dowódca kompanii honorowej

• por. CYGAN Mariusz Poczet sztandarowy:

• dowódca pocztu sztandarowego – ppor. WITEK Adam

• sztandarowy – mł. chor. SZCZYGIELSKI Paweł

• asystujący – plut. KORNAK Krzysztof

Poczet flagowy:

• dowódca pocztu flagowego – sierż. CZUJ Paweł

• flagowy – plut. PUSZ Marcin

• asystujący – st. kpr. FEDAK Jarosław

Posterunek honorowy:

• dowódca posterunku honorowego – sierż. Dariusz KIELAR

• st. szer. ŁOCHA Michał

• szer. FLADER Mieczysław

Żołnierze do odbierania wiązanek kwiatów oraz zniczy:

• szer. LITWIN Dariusz

• szer. KĘDZIERSKI Bartłomiej Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa wyznaczył:

• trębacza – st. sierż. Krzysztofa WILKA

• werblistę – st. chor. sztab. Daniela KOROWAJA

Wraz z wojskowym posterunkiem wartę honorową przy pomniku pełnili również X. D.O.K. Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz drużyna starszo- harcerska im. Jana Kruka przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy. W uroczystości udział wzięli także Żołnierze Obrony Terytorialnej 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia pod dowództwem Pana dr Andrzeja Zapałowskiegooraz Pana płk Tomasza Poninkiewicza Szefa Sztabu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z Rzeszowa.

Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe reprezentujące:

• Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu

• Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Birczy

• Ochotniczą Straż Pożarną w Birczy

Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Birczy

• Zespół Szkół im. ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy

• Niepubliczną Szkołę Podstawową im. 30 Sudeckiego Pułku Piechoty w Kuźminie

• Szkolę Podstawową im. Jana Pawła II w Dobrej

• Koło Łowieckie "Bór” Bircza

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z OSP Medyka pod kierownictwem kapelmistrza Pana Stefana Penkowskiego.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się podniesieniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odegraniem przez Orkiestrę Hymnu Państwowego.

Powitania uczestników uroczystości dokonał Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza. Następnie głos zabrali Pan Andrzej Matusiewicz Poseł na Sejm RP, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla - Pan Waldemar Szumny, Pan Andrzej Zapałowskioraz Pan Artur Brożyniak. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali, że zbrodnia w Borownicy jest wstrząsającym przykładem zła, jakie dokonało się w minionym stuleciu na południowo- wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Pozbawienie życia bezbronnych cywilów zaprzeczało wszelkim normom ludzkiego sumienia. Upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń jest niezwykle ważne dla naszej lokalnej społeczności, a także dla wszystkich Polaków. Każda rocznica tych wydarzeń potwierdza, że pamięć o tym, co miało miejsce w Borownicy nie przeminie. Wśród wystąpień nie zabrakło również wystąpienia Pana Wojciecha Bobowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Birczy. Poruszył on niezwykle ważny dla mieszkańców Birczy temat, zwracając się do uczestników uroczystości słowami:

„Oddajemy dziś hołd pomordowanym przed 73 laty mieszkańcom Borownicy przez bandytów spod znaku UPA. Należy również odnieść się do napadów dokonywanych przez bandy UPA na terenie całej Gminy Bircza, gdzie wielu jej mieszkańców straciło życie a wielu także dorobek życia w wyniku rabunków i pożarów. Bircza, dzisiejsza siedziba gminy w latach 1945-47 broniła się skutecznie przed napadami band UPA. Birczy bronili żołnierze 9 DP, milicjanci, członkowie lokalnej samoobrony i mieszkańcy. Za swoje bohaterstwo obrońcy Birczy otrzymali pomnik w centrum miejscowości. Na cmentarzu birczańskim spoczęli zaś żołnierze, którzy broniąc Birczy oddali dla niej swoje życie. Wielką radość sprawiła wiadomość z 09.11.2017 o umieszczeniu nazwy miejscowości Bircza na tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Niestety po kilkunastu godzinach został on usunięty. Czyn ten był dla nas mieszkańców Birczy i całej gminy bardzo bolesny, wywołujący skrajne emocje. Bircza po tym fakcie często pojawiała się w prasie regionalnej i ogólnopolskiej a także w mediach społecznościowych i telewizji. Niestety pojawiały się opinie, zwłaszcza w prasie ogólnopolskiej, w dużej części niepochlebne o obrońcach Birczy i jej mieszkańcach. Można wysunąć wniosek na ich podstawie, że obrońcy byli niewłaściwi a mieszkańcy nie zasłużyli na obronę. Nasi przodkowie, obrońcy Birczy i gminy Bircza, żołnierze Wojska Polskiego, milicjanci, członkowie lokalnej samoobrony, zasługują na najwyższy szacunek, gdyż to miedzy innymi dzięki nim możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju a Bircza się w nim znajduje. Ukraina to duże państwo, z którym sąsiadujemy i sąsiadować będziemy. Powinniśmy w miarę naszych możliwości starać się tak układać nasze wzajemne relacje, by zapewniały one nam bezpieczeństwo i rozwój. Nie może się to jednak odbywać wbrew prawdzie historycznej oraz wbrew prawu. Współcześni następcy nacjonalizmu ukraińskiego, wykorzystując sprzyjające do tego warunki prowadzą masową kampanię skierowaną na rehabilitację OUN-UPA, a ich członków kreuje się na bohaterów. W wielu miastach, szczególnie na terytorium zachodnich obwodów nadaje się ulicom, placom imiona złej sławy członkom nacjonalistycznych organizacji, stawia się na ich część pomniki, a nazwa Bircza 1945-1946 jest usunięta z tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, bo niewłaściwych miała obrońców. Nieżyjący Obrońcy Birczy, gdyby tą sytuację mogli zobaczyć, na pewno by jej nie rozumieli, a gdybyśmy jako samorząd Gminy Bircza pozostawili sprawę na obecnym etapie, to byłaby to zdrada wobec tych którzy walczyli o wolną Birczę, Kuźminę, Borownicę i całą gminę Bircza. Byłaby to też zdrada wobec tych którzy polegli w walkach z bandami UPA a spoczywają na cmentarzu w Birczy, Kuźminie i innych miejscach. Z tego miejsca, z Borownicy, symbolu tragicznych losów gminy Bircza, zwracam się do Naczelnych i Centralnych Organów Naszego Państwa o przywrócenie napisu Bircza 1945-1946 na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie a Państwa Uczestników dzisiejszej uroczystości proszę o wsparcie Birczy, jej mieszkańców, w tym działaniach i w dążeniu do przywrócenia honoru obrońców Birczy w tamtych tragicznych czasach.”

 

Apel pomordowanych odczytali uczniowie Alicja Kozłowska i Piotr Zawadzki. Podczas uroczystych obchodów 73. rocznicy mordu mieszkańców Borownicy dokonano uhonorowania odznaczeniem kombatanckim Pana dr Piotra Kosiorowskiego. Odznaczenie wręczył Pan płk Henryk Burdon Prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu, Honorowy Obywatel Gminy Bircza.

Ksiądz Antoni Moskal, Proboszcz Parafii Borownica odmówił modlitwę za pomordowanych, następnie por. Przemysław Kołodziej poprowadził Apel Pamięci.

Podczas uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystości zakończyły się Mszą Świętą odprawioną przez Ks. Proboszcza Antoniego Moskala w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borownicy.

Uroczystość 73. rocznicy mordu Mieszkańców Borownicy poprowadził Pan Jan Lichota Radny Gminy Bircza.

Organizatorzy składają podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia i uświetnienia, przede wszystkim: wojskowej asyście honorowej, pocztom sztandarowym i flagowym, posterunkom honorowym, ppłk Marcinowi Duszy, ks. Antoniemu Moskalowi, Orkiestrze Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce, mediom, dyrektorom szkół, strażakom OSP, harcerzom. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana płk. dypl. w st. spocz. Józefa Mroczki za pomoc w corocznej organizacji uroczystości oraz Pana Jana Lichoty za poprowadzenie uroczystości. Podziękowania składamy także dla Pana Jana Pączka Starosty Przemyskiego oraz Rady Powiatu Przemyskiego z Panem Ryszardem Adamskim Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego na czele za wsparcie finansowe – pokrycie kosztów udziału Orkiestry Dętej z OSP Medyka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność.

 

Źródło zdjęć:

73. ROCZNICA ZBRODNI W BOROWNICY

http://polmedia.pl/73-rocznica-zbrodni-w-borownicy/

KOMENTARZE

 • Niech odpoczywają w pokoju, a my pamiętamy o Nich wszystkich i modlimy się o to aby mżzna było
  wreszcie postawić krzyże i zapalić znicz na ich mogiłach.
  https://www.facebook.com/groups/120434925260509/?ref=group_header
 • Brawo radni Stalowej Woli!!!Pamiętajcie o tych radnych Stalowej Woli przy wyborach!!
  https://kresy.pl/wydarzenia/w-stalowej-woli-bedzie-skwer-pamieci-ofiar-oun-upa/
 • Ekspert ds bezpieczeństwa Ł.Bugajski!
  https://youtu.be/ezk5tCPo6Ko

  śpijcie dalej zarządzający krajem posiadanym!!
 • @trojanka 10:57:54
  Co PIS na to . ? .
 • @Repsol 21:58:25
  NIC! zapewne czekają na wzmocnienie powstającej komórki UPA!!może nawet dofinansują!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

TAGI