Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
263 posty 368 komentarzy

Nowy logotyp Elbląga i Ahnenerbe Heinricha Himmlera

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

czyli korzenie satanistycznego, masońskiego i niemieckiego, nazistowskiego okultyzmu w logotypie Elbląga

Co symbolizuje nowe logo miasta? Logo zbudowane jest z dwóch części: logotypu – nazwy Elbląg i sygnetu – elementu graficznego o dynamicznej formie. Znak jest nośnikiem cech wizerunkowych marki Elbląga, odzwierciedla osobowość miasta. Symbolika znaku jest wizualizacją koncepcji pozycjonowania Elbląga w ramach Strategii promocji Elbląga na lata 2012 – 2015. W koncepcji marki i jej wizualizacji wyeksponowano potencjał Elbląga: perspektywy rozwojowe, integrujący charakter, przyjazność miejsca i ludzi, kreatywność, wigor, mobilność, energetyczność. Osiągnięto to przez dobór formy i kolorystyki znaku.

Spirala destrukcji, nowego, oficjalnego logotypu miasta Elbląga przyjętego przez radę miejską w marcu 2012 roku. Spirala prawoskrętna w symbolice i ideologii organizacji Ahnenerbe oznaczała kreację porządku nowego świata i nowego typu człowieka, a właściwie nadczłowieka, będącego ucieleśnieniem istoty doskonałej i w pełni zunifikowanej z zasadami i porządkiem nowej rzeczywistości, emanującego zarazem na całe zewnętrzne otoczenie, wciągającego je w swój krąg oddziaływania i pochłaniającego jego życiodajn energię, by ostatecznie przemienić i zaadaptować do nowych realiów.

 

Sygnet znaku nawiązuje do litery „e” w nazwie marki Elbląg i docelowo będzie mógł być stosowany w komunikacji, jako samodzielny znak. Forma sygnetu w zamierzony sposób przypomina znak „@” [at] - sugerując nowoczesny charakter Elbląga.Kształt sygnetu nawiązuje również do spirali, jednego z najstarszych symboli, przedstawiającego kumulację i emanację, kumulowanie energii, wciąganie, wir oznacza ruch, zagęszczanie energii. Z drugiej strony – emanacja, rozszerzanie energii na zewnątrz, oddziaływanie na otoczenie. Spirala symbolizuje drogę do celu, cykliczność rozwoju, rytm życia. Spirala ma postać wiru, który mieszkańcom Elbląga może przypominać turbiny. Wir oznacza ruch, energię, wciąga, pochłania otoczenie. Nawiązuje tym samym do wartości i cech zapisanych w programie marki: Elbląg turbo pochłania energię, ab y ją skumulować. Skumulowana energia daje dużą moc, którą następnie miasto dzieli się ze swoimi odbiorcami.

Spirala jest jednym z najstarszych symboli, podobnie jak krzyż. Spirala lewoskrętna odnosi się do energii zniszczenia, destrukcji, odwracania porządku. Spirala jest jednym z najczęściej występujących figur w przyrodzie.

Z matematycznego punktu widzenia nigdy nie kończy się i nie ma początku.

Symbolizuje energię kreacji. Jako symbol czasu przeciwstawia się liniowemu pojmowaniu jego natury, gdyż nie ma początku ani końca. Skłania do „podążania za Słońcem”. Medytacja ze spiralą zbliża do zrozumienia idei nieskończoności.

A to czego naprawdę jest symbolem logotyp Elbląga i do jakich tradycji nie tyle nawiązuje, co się odwołuje !!!

Emblemat godła organizacji Ahnenerbe. Miecz i symbol greckiej litery alfa, mającej swoje źródło w egipskim hieroglifie przedstawiającym głowę wołu oraz szczebla hierarchii i przywództwa.

Jest to bardzo rzadki hitlerowski znaczek, najprawdopodobniej rozprowadzany wśród członków tajnej organizacji Thule Gesellschaft. Spirala jest prawdopodobnie najstarszym symbolem spirytualistycznym. Symbol ten widniał również na najwyższym, wewnętrznym odznaczeniu powołanej do życia 1 czerwca 1935 roku towarzystwa Ahnenerbe . (,,Dziedzictwo przodków’’) przez Heinricha Himmlera ( późniejszego przywódcy SS ), Hermana Wirth'a oraz Richarda Walthera Darré'a, którego posiadaczami nie byli bynajmniej wszyscy członkowie tej organizacji, ale wyłącznie jej najważniejsi dowódcy oraz najwyżsi w hierarchii przywódcy III Rzeszy z Adolfem Hitlerem na czele.

Reichsfuchrer SS Heinrich Himmler założyciel organizacji Ahnenerbe

Herman Wirth we wczesnej fazie swojej kariery

Richard Walther Darré

Spirala destrukcji. Emblemat najwyższego, wewnętrznego odznaczenia niemieckiej, nazistowskiej organizacji AHNENERBE (Dziedzictwo przodków). W starożytnej symbolice, którą ta zaadoptowała na swoje potrzeby, której wyznacznikiej głównej ideii była misja unicestwienia starego świata, jego dotychczasowego porządku i starego typu człowieka.

Naziści ekscytowali się okultyzmem !!! Organizacja wywodziła swój rodowód od mitycznej organizacji Thule, nordyckiego odpowiednika zaginionej Atlantydy. Żyła tam rasa nadludzi połączona z Kosmosem dzięki magicznym mocom. Posiadali technologię i zdolności parapsychiczne znacznie wyprzedzające osiągnięcia XX wieku. Wiedza ta powinna być użyta by uratować Ziemię Ojców i stworzyć nową rasę aryjską, nordyckich Atlantów. Nowy mesjasz (Hitler) pojawi się by poprowadzić do tego celu ludzi Towarzystwa Thule i Vril, które były ważnymi graczami w ustanowieniu III Rzeszy. Thule Society współpracuje dziś razem z rządem USA i robi to od czasów końca II wojny światowej, gdy członkowie Thule i Towarzystwa Vril zostali w tajemnicy przetransportowani do USA razem z wieloma nazistowskimi naukowcami (akcja CIA, Operacja Paperclip).

Heinrich Himmler, architekt Holokaustu, jeden z najpotężniejszych ludzi w otoczeniu Hitlera, w 1935 roku utworzył ośrodek badawczy Ahnenerbe, który miał fabrykować dowody archeologiczne w celach politycznych. Himmler zaczął werbować podróżników, mistyków i poważanych naukowców, aby opracować nową wersję historii. Instytut organizował wspierane przez potężny aparat państwowy III Rzeszy ekspedycje i tajne misje między innymi do Iraku, Finlandii i Tybetu. Zdaniem Himmlera, przodkowie Niemców stworzyli cywilizację w skutych lodem rejonach arktycznych, gdzie byli niezwyciężoną rasą panów, a później czysta krew aryjska zachowała się tylko w niektórych częściach świata. Poszukiwanie autentycznych Aryjczyków i wyeliminowanie pozostałych grup stało się zasadniczym elementem ideologii nazistów. Na podstawie pionierskich, szczegółowych badań Heather Pringle ukazuje działalność Ahnenerbe i rolę odegraną przez ten instytut w zaplanowaniu Holokaustu, przedstawiając, jak niemieccy naukowcy dopuścili do tego, aby wyniki ich prac wykorzystano do uzasadnienia eksterminacji milionów ludzi. REKOMENDACJA: ,,Churchill ostrzegał: << Należy uważać, aby epoka kamienia nie powróciła na lśniących skrzydłach nauki>> . Plan rasy panów Heather Pringle, znakomitej kanadyjskiej dziennikarki, współpracownicy magazynów ,,Science" i ,,New Scientist", to wciągający opis manipulacji nauką w nazistowskich Niemczech w celu propagowania mitu Aryjczyków. Niewielka armia naukowców na usługach państwa przygotowała grunt pod program skrajnego barbarzyństwa.

“Bardzo stary znak symbolizujący egzystencję człowieka i jego powrót do początków… [spirala] symbolizuje też dynamiczną moc wszechświata, Zasadę Stwórczą, G.A.D.U.” (…). Ten sam słownik pod hasłem G.A.D.U. wyjaśnia: “Masoński skrót oznaczający Boga, Wielki Architekt Wszechświata (le Grand Architecte De l’Univers)”.

A kim jest ten “Bóg”, zwany G.A.D.U.? To bóg wolnomularzy.

Już w Statutach Generalnych z 1820 roku powiedziane było: ,,[wolnomularstwo] ma za zasadę Istnienie Boga, którego uwielbia i szanuje pod mianem Wielkiego Architekta Wszechświata”. Ale ów G.A.D.U. ogłaszany jest także przez wolnomularzy “Zasadą Stwórczą” (w sensie jednakże “zasady pochodzenia”, a nie “stworzenia z niczego”). W wielkim Traktacie przymierza, podpisanym w Lozannie w 1875 roku pomiędzy Najwyższymi Radami Dawnego Uznanego Obrządku Szkockiego stwierdzano: “Masoneria głosi to, co głosiła od swego powstania: Istnienie Zasady Stwórczej, pod mianem Wielkiego Architekta Wszechświata”.

Natomiast założycielka Towarzystwa Teozoficznego, Helena P. Bławatska, masonka trzydziestego trzeciego stopnia, definiowała G.A.D.U. jako “dynamiczną moc wszechświata”, którą to właśnie moc miała na myśli, kiedy z całkowitą pewnością pisała: “Szatan reprezentuje Energię Wszechświata (…). On Jest Ogniem. Światłem, Życiem, Walką, Wysiłkiem, Myślą, Sumieniem, Postępem, Cywilizacją, Wolnością, Niezależnością”. I jeszcze: “Szatan jest Bogiem, jedynym Bogiem naszej Planety”.

Kropkę nad i stawia jeszcze bardziej autorytatywnie Najwyższy Kapłan Światowej Masonerii, generał Albert Pike, który jako Najwyższy Zwierzchnik Masonerii, podczas wystąpienia wygłoszonego we Francji do masonów najwyższych stopni, potwierdził: “Czcimy Boga, ale jest to Bóg, którego czci się bez przesądów (…). Religia masońska powinna być utrzymywana przez nas, wtajemniczonych najwyższych stopni, w czystości doktryny lucyferyjskiej. (…) Tak, Lucyfer jest Bogiem (…). Prawdziwą i czystą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera (…) , ale Lucyfer, Bóg Światła I Bóg Dobra, toczy walkę o ludzkość przeciwko Adonai [Bogu w Trójcy Jedynemu – przypis red.], bogu ciemności i demonowi”.

Tak więc “spirala” symbolizuje GAD.U., inaczej mówiąc samego Lucyfera-Szatana, który, jak już dobrze wiemy, toczy przeciw Bogu walkę o zgubę ludzkości.Spirala natomiast, poza tym, że symbolizuje pewien sposób pojmowania Boga, dla masonerii symbolizuje także sposób pojmowania “drogi wiary”, a raczej “drogi inicjacji”, którą człowiek powinien przejść, by zrealizować “zamysł boży”.

W bogato udokumentowanej pracy na temat masonerii czytamy:

“Spirala jest znakiem ewolucji-inwolucji w zasobie symbolicznym wtajemniczonych wyższych stopni. Spirala ciągła, która, w formie ścieżki, wspina się po zboczach góry, jest “Ścieżką Pielgrzyma” to znaczy szlakiem inicjacji. Szczyt góry zatraca się w linii pionowej w kierunku duchowej nieskończoności: to oś świata, “oś uniwersum” jedynej prawdy wyznawanej przez Masonerię, przejście pomiędzy ziemią a niebem, ukształtowane przez Gnozę: ubóstwienie człowieka”.

Tak więc dla ludzi ze szczytów hierarchii masońskiej “droga wiary w Postęp”, którą przedstawia niezmierzona i nieskończona “spirala”, to nic innego niż zniszczenie Kościoła katolickiego i cywilizacji chrześcijańskiej, które ma nastąpić przez powszechne objawienie czystej doktryny Lucyfera, wyjawionej wreszcie na widok publiczny “Ideałem, który trzeba powoli osiągać” jest więc “kult Lucyfera” w świetle dnia!

Liczba 33, wyrażająca kąt wierzchołka i stałe nachylenie linii wyznaczonej na powierzchni stożka, tworząca trzy spirale 26 łuków “nowego kościoła”, równa jest liczbie trzydziestu trzech stopni hierarchii masońskiej Dawnego Uznanego Obrządku Szkockiego!

Ponadto, liczba 666 utworzona przez trzy spirale, która oznacza Antychrysta i Znak Bestii, graficznie reprezentowana jest przez “Gwiazdę pięcioramienną”, która Jest symbolem antonomastycznym masonerii.

Forma spiralna nowego kościoła, poza wyrażaniem idei boskości Szatana-Lucyfera oraz “Ścieżki pielgrzyma”, to znaczy szlaku inicjacji i celu, do którego zmierza masońska “Droga wiary w Postęp”, czyli “kultu Lucyfera w biały dzień”, być może kryje w sobie także tygiel i centrum promocji owej bezbożności, czyli “Świątynię masońską”, tworzoną przez trzydzieści trzy stopnie masonerii Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego.

Tak więc nowy logotyp przyjęty przez radę miejską, miasta Elbląga, wywodzi się wprost z satanistycznego okultyzmu i masońskiej idei i symboliki Nowego Porządku Świata, ale nade wszystko pozostaje do dziś, jednym z najważniejszych symboli, jednej z najbardziej zbrodniczych, nazistowskich organizacji, którą powołał do życia i był jej jedynym szefem, czyli Reichsführer SS Heinrich Himmler.

Książka autorstwa wybitnego brytyjskiego dziennikarza i podróżnika, któremu udało się dotrzeć do dzienników, listów, tajnych raportów oraz unikatowych zdjęć dokumentujących wyprawę specjalnej niemieckiej ekspedycji do Tybetu w 1938 r. Na tej podstawie, jak również na podstawie rozmów z jednym z dowódców wspomnianej ekspedycji, opisał on nieznany i niezmiernie ciekawy epizod z dziejów Trzeciej Rzeszy, dotyczący zafascynowania jej władców rasistowskimi teoriami.

Czy włodarze Elbląga posiadali wiedzę na temat, jakiego rodzaju symbol przyjmują 29 marca 2012 roku, jako jeden z najważniejszych znaków wizerunkowych naszego miasta, a będący zarazem jednym z najważniejszych znaków rozpoznawczych niemieckiego, narodowego socjalizmu i III Rzeszy Adolfa Hitlera, akceptując i przyjmując swoją decyzją, jako główny logotyp naszego grodu, który będzie również jednym z fundamentalnych elementów strategii promocji Elbląga, zarówno w Polsce, jak i w Europie. A także, budowania marki i świadomego oddziaływania na wizerunek w komunikacji z różnymi grupami odbiorców.

Czy o to właśnie chodziło rajcom Elbląga, by reklamować nasz gród, za pomocą jednego z najważniejszych symboli hitlerowskich Niemiec?

Czy też był to z ich strony element zupełnie świadomego i przemyślanego działania, którego celem jest usuwanie w ostatnich kilku latach na masową już skalę z przestrzeni publicznej naszego kraju, wszelkich symboli i znaków polskości, łączących miasta, miasteczka i wsie ziem odzyskanych z Macierzą, i zastępowanie ich symbolami naszych najbardziej zbrodniczych i zwyrodniałych okupantów.

 

Jacek Boki – Elbląg 2015 r.

Źródła:

Rzadka symboliczna odznaka III Rzeszy

http://allegro.pl/bardzo-rzadka-symboliczna-odznaka-iii-rzesza-i6663172711.html#thumb/1

https://2.allegroimg.com/s400/01fcc1/42f9b8504a4a92fab631e3747142

Krótka historia nazistowskiego okultyzmu

https://radtrap.wordpress.com/2011/07/14/krotka-historia/

Towarzystwo Thule

https://radtrap.wordpress.com/2011/11/03/towarzystwo-thule/

Towarzystwo Ahnenerbe, czyli nazistowska jednostka do badań zjawisk paranormalnych

https://innemedium.pl/wiadomosc/towarzystwo-ahnenerbe-czyli-nazistowska-jednostka-badan-zjawisk-paranormalnych

Richard Walther Darré

https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Walther_Darr%C3%A9

Herman Wirth – ekscentryczny poszukiwacz prawdy czy kolejny zwariowany nazista?

https://twojahistoria.pl/2019/08/15/herman-wirth-ekscentryczny-poszukiwacz-prawdy-czy-kolejny-zwariowany-nazista/

Graal

https://radtrap.wordpress.com/2016/12/26/stanislaw-bulza-graal-czesc-iv/

Straegia promocji

http://2ba.pl/portfolio-posts/strategia-promocji-elblag/

Teraz ja - Nowy logo + typ

https://www.portel.pl/gospodarka/nowy-logo-typ/56419

Co symbolizuje nowe logo miasta? Wyjaśnienia Biura Prasowego do wczorajszej prezentacji loga

http://info.elblag.pl/37,24623,Co-symbolizuje-nowe-logo-miasta-Wyjasnienia-Biura-Prasowego-do-wczorajszej-prezentacji-loga.html

Spirala

http://www.satanorium.pl/symbolika/33

Symbole Śnienia

http://www.agnisoma.eu/snienie-fraktal/symbole-snienia/

Dlaczego „kościół” w kształcie spirali?

https://radtrap.wordpress.com/2012/06/04/dlaczego-kosciol-w-ksztalcie-spirali/

Christopher Hale - Krucjata alpinistów - wydawnictwo Bellona 2005 r.

Heather Pringle - Plan rasy panów - wydawnictwo Zysk i S-ka

Artykuł źródłowy

http://kresywekrwi.blogspot.com/2019/08/nowy-logotyp-elblaga-i-ahnenerbe.html

KOMENTARZE

 • @
  Dlaczego doszukujecie się w symbolice Celtów, Słowian i innych ludów symboliki nazistowskiej, czy masońskiej. Trzeba raz i stanowczo powiedzieć NIE takim praktykom. Może Strzelcy Podhalańscy też mieli coś wspólnego z Hitlerem, bo w odznace jest swastyka?
 • Hitler był masonem i okultystą? To wierutne kłamstwo.
  https://m.salon24.pl/a9c1f6f83e324ba4aedfeaa560e37e6b,860,0,0,0.jpg

  https://www.salon24.pl/u/coroner/956562,hitler-byl-masonem-i-okultysta-to-wierutne-klamstwo
 • @Arjanek 08:01:11
  A gdzie jest w tym tekście napisane, że Hitler był członkiem masonerii mój przyjacielu?
  Może najpierw trzeba przeczytać ze zrozumieniem, to co się czyta, a dopiero potem pisać swoje uwagi, a nie odwrotnie.
  Pozdrawiam
 • EL= rogacz, byk z biblii; baran (RAM)
  .

  EL-bląg

  https://www.google.com/search?biw=1438&bih=994&tbm=isch&sa=1&ei=oS9cXfiqJYS5ggfUibKQBg&q=baal+is+el&oq=baal+is+el&gs_l=img.3...157468.163537..164569...0.0..0.84.718.9......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i67j0j0i8i10i30j0i24.NHuzqsIFsow&ved=0ahUKEwi4_66u_pHkAhWEnOAKHdSEDGIQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=O84RTT_--4Hv_M:&spf=1566322759542

  H-EL = piekło

  Goeb-bELs

  EL-ohim  EL-ectri-CITY

  EL-ektorat

  EL-ement

  EL-ement-aż

  EL-evation (wzniesienie)

  EL-ekcja

  EL-im-NACJA - wymordowanie narodu


  EL...............

  https://i.pinimg.com/originals/0c/37/d0/0c37d04106bf42580ad4c6c89c70f60c.jpg

  Bogumił boguchwał
 • @Krystyna Trzcińska 20:12:16
  Elizewo
  woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
  Elizówka
  woj. lubelskie, pow. lubelski
  Elizówka
  woj. lubelskie, pow. biłgorajski
  Elodia
  woj. łódzkie, pow. łaski
  Elzanowo
  woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński
  Elzanowo
  woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
  Elżbiecin
  woj. lubelskie, pow. bialski
  Elżbiecin
  woj. lubelskie, pow. chełmski
  Elżbiecin
  woj. mazowieckie, pow. żuromiński
  Elżbiecin
  woj. świętokrzyskie, pow. buski
  Elżbiecin
  woj. podlaskie, pow. grajewski
  Elżbiecin
  woj. podlaskie, pow. łomżyński
  Elżbiecin
  woj. mazowieckie, pow. makowski
  Elżbiecin
  woj. mazowieckie, pow. ciechanowski
  Elżbiecin
  woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
  Elżbieciny
  woj. wielkopolskie, pow. grodziski
  Elżbieta
  woj. lubelskie, pow. opolski
  Elżbieta-Kolonia
  woj. lubelskie, pow. opolski
  Elżbietków
  woj. wielkopolskie, pow. gostyński
  Elżbietów
  woj. wielkopolskie, pow. kaliski
 • Niedoradni
  Chwila guglowanie i sprawa nazwy miasta Elbląg wydaje mi się jasna. Z czasów Prusow bałtyckich miejsce to z bliżej nie znanych mi powodów nazywano Elfin i jak sądzę tym tropem powinni pójść radni a nie na sile promować bzdety
  Pozdrawiam
 • @goat, dałeś doskonały przykład EGIPSKO-BABILOŃSKIEGO pochodzenia nazw w Polsce, narzucone Słowianom przez ziemskich bogów.
  .  EL-Ka -- rogacz-dusza, np. koza (ang. goat).


  https://www.aldokkan.com/religion/ka.jpg
  https://image.spreadshirtmedia.net/image-server/v1/mp/designs/149069652,width=178,height=178,version=1561637234/ka-soul-ancient-egypt.png  ŁACIŃSKA bogini na Ziemi, KRÓL-owa EL-Iza-Beth II (EL-ż-bieta)

  nazwa król pochodzi od imienia francy-jskiego bandyty Karola wielkiego - Charlemagne.

  http://www.caribflame.com/wp-content/uploads/2016/06/queen_elizabeth_ii_england_monarchy.jpg_1280354062.jpg  Bogumił boguchwał
 • @Jacek Boki 19:14:00
  Będzie odpowiedź na bzdury, które pan wypisuje... przyjacielu.
 • @Polantek 22:55:31
  A może by tak nawiązać do Truzo? To co jest najprostrze staje się najtrudniejsze.
 • @Arjanek 11:34:32
  Nie mogę się doczekać. Szczególnie, jeśli cięta riposta będzie na poziomie Twoich wynurzeń o pokojowych intencjach Adilfa, mój przyjacielu :-)
 • @goat 11:36:55
  Truso, to była wikińska osada nad jeziorem Dużno, zlokalizowana w dzisiejszym Komorowie Żuławskim, 5 kilometrów od Elbląga, więc z samym Elblągiem ma tylko powiązania pośrednie. Ale pamiętam jak kumpel około 10 lat temu poddał rajcom miejskim pomysł wystąpienia do władz Danii, Norwegii i Szewcji o subsydia na odbudowę historycznego grodu Truso w tym miejscu, bo byli to w końcu skandynawscy Wikingowie, ale został ostatecznie obśmiany przez ciuli z UM w Elblągu i sprawa umarła śmiercią naturalną.
 • @Jacek Boki 21:13:57
  Osada Wikińska, ale okno na handel Słowian, Prusów i Bałtów. Dopiero powstanie Gdańska zmieniło sytuację.
  Swoją drogą to szkoda że nic z tym tematem nie robi. UE nie podrodze z takimi projektami.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031