Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
275 postów 403 komentarze

Obrońca zbrodniarzy z band UPA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Depolonizacja ziem Podkarpacia

,,dr'' Piotr Szopa i wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Trwa totalne i bezpardonowe niszczenie przez IPN, wszelkich pozostałych jeszcze miejsc poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego i milicjantom, którzy na Podkarpaciu walczyli z faszystowskimi, ukraińskimi bandami UPA, w obronie polskich mieszkańców tych ziem przed ludobójczym terrorem banderowskich potworów spod znaku tryzuba, którzy w zaplanowanej przez siebie akcji masowego ludobójstwa Polaków, chcieli powtórzyć tam naszym rodakom drugi Wołyń. I tylko dzięki zdecydowanej postawie żołnierzy wszystkich formacji Wojska Polskiego, takich jak WP, WOP i KBW, a także funkcjonariuszom milicji składającej się polskich mieszkańców Podkarpacia, a także żołnierzy AK, cały ten plan zagłady polskich mieszkańców tych południowo - wschodnich ziem Rzeczypospolitej, a także oderwania tej dziedziny od Naszej Ojczyzny i przyłączenia jej do sowieckiej Ukrainy, został obrócony w niwecz.

Kiedy ukraińskim szowinistom ze zbrodniczej OUN - UPA, nie udało się osiągnąć swoich celów na drodze zbrojnej irredenty, dziś za pomocą innych metod wyręcza ich w tych antypolskich działaniach IPN, który na wszystkich swoich poziomach obsadzony przez potomków ukraińskich szowinistów z OUN-UPA, wciela w życie dalekosiężne plany całkowitej depolonizacji ziem Podkarpacia, tak ażeby zniknęły z nich wszelkie ślady polskości, tak jak stało się to w Kosowie za pomocą działań terrorystycznych albańskiej UCK, świadczące o ich odwiecznej przynależności do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dlatego też z żelazną konsekwencją pod płaszczykiem rzekomego usuwania z przestrzeni publicznej tzw. ,,symboliki komunistycznej'', ( o ironio IPN z tym samym neofickim zapałem, nie pali się wcale do usuwania z przestrzeni publicznej upamiętnień banderowskich, będących integralną częścią symboliki nazistowskich Niemiec, których najwierniejszymi kolaborantami był nie kto inny jak właśnie ukraińscy szowiniści), wydaje polecenia władzom lokalnym wszystkich szczebli poprzez Wojewódzki Inspektorat Budowlany, pod rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazującym im demontaż wszelkich pozostałych jeszcze pomników i tablic pamięci wzniesionych z funduszy wszystkich polskich mieszkańców Podkarpacia ku czci żołnierzy Wojska Polskiego, milicjantów i członków lokalnych oddziałów samoobrony, którzy obronili ich przed straszliwą rzezią ze strony banderowskich rizunów.

Te wszystkie decyzję o wyburzaniu pomników żołnierzy Wojska Polskiego i milicjantów walczących z UPA na Podkarpaciu, to wspólna decyzja pani wojewody Ewy Leniart i naczelnika tzw. ,,wydziału upamiętnień'' rzeszowskiego IPN ,,dr''. Piotra Szopy. Pamiętam jak to pani wojewoda, osobiście wydała wojewódzkiemu inspektoratowi budowlanemu w Rzeszowie, właśnie taki nakaz likwidacji pomnika w Birczy w styczniu 2019 roku. A kiedy jej to udowodniono na podstawie osobistego oświadczenia, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr inż. arch. Ryszarda Witka, który powołał się na porozumienie z Wojewodą Podkarpackim (wówczas była nim dr Ewa Leniart z PiS, wcześniej dyrektorka oddziału IPN w Rzeszowie) z marca 2018 roku, w związku z ustawą z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodnie z porozumiem z ub. roku, podkarpacki INB zasięga opinii w IPN, czy np. dany pomnik nie spełnia warunków określonych we wspomnianej ustawie, to pani wojewoda zaczęła się wtedy wypierać tego w żywe oczy. I tylko fakt, że byłem wówczas jedną z tych kilku osób w kraju, które nagłośniły w tamtym czasie tą sprawę na całą Polskę i wśród polskiej polonii zagranicą, pani wojewoda wycofała się ze swojej decyzji, jednocześnie zapewniając, że nie ma z tym nic wspólnego.

Problem w tym, że Wojewódzki Inspektorat Budowlany sam z siebie, jak oświadczył to już dwa lata temu szef tego inspektoratu, nie wydałby nigdy, nikomu takiego nakazu, bez polecenia organu nadrzędnego nad sobą, jakim jest wojewoda, gdyż jak sam usłyszałem to wtedy w rozmowie telefonicznej, że ich samych sprawa tych upamiętnień w ogóle nie interesuje i nic do nich nie mają,oraz że to właśnie nie kto inny, jak pani wojewoda na podstawie opinii wydanej przez IPN, nakazuje w takich przypadkach na piśmie, by podjęli wszelkie niezbędne kroki w celu wyburzenia pomnika w Birczy. Nie inaczej zresztą działo się także w przypadku pomnika w Lesku, a teraz w stosunku do wszystkich pozostałych upamiętnień na terenie całego Podkarpacia, odnoszących się do walk obronnych Polaków z bandami UPA. A, że temu dziś zaprzeczają? To niczego nie zmienia, gdyż świadczy to jeszcze dobitniej o tym, że kłamią w żywe oczy, w sytuacji gdy zostali tak jak dwa lata temu, dosłownie złapani za rękę, jak cmentarne hieny na gorącym uczynku, zrywające fanty z cudzych grobów, krzycząc przy tym, że to przecież nie ich ręka.

 

Chcą usunąć pomnik Obrońcow Birczy

https://kresywekrwi.neon24.pl/post/147252,chca-usunac-pomnik-obroncow-birczy

 

Andrzej Zapałowski

W poniedziałek

Dochodzą mnie informacje, iż w sprawie demontażu pomników mijam się z prawdą. Tutaj dokument nakazujący likwidację pomnika w Stubnie (Nakle).Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wysłał pismo w oparciu o wskazanie obiektów do likwidacji dr Piotra Szopy z IPN w Rzeszowie!

IPN depolonizuje Podkarpacie? Likwidacja pomników walk z UPA - prof. Andrzej Zapałowski

 https://www.youtube.com/watch?v=s4baExwXjPY&feature=emb_logo

Pomnik ku czci 31 żołnierzy grupy manewrowej 4 Bałtyckiej Brygady WOP z Koszalina, bestialsko zamordowanych przez faszystowskie, ukraińskie bandy UPA 1 kwietnia 1947 roku przed dewastacją dokonaną przez IPN, na polecenie naczelnika wydziału UPAmiętnień w Rzeszowie ,,dr''. Piotra Szopy

Ten sam pomnik dzisiaj, po barbarzyńskiej dewastacji przez IPN

Pomnik ku czci polskich milicjantów broniących Stubna przed bandami UPA do rozbiórki, na polecenie, oczywiście ,,dr''. Piotra Szopy z IPN Rzeszów

 

Andrzej Zapałowski 

8 lutego o 03:22

Pomnik koło Stubna do rozbiórki?

Kolejny pomnik do rozbiórki na wniosek pewnego naczelnika IPN w Rzeszowie. Ta sprawa, tak jak i pozostałe będą miały daleko idące konsekwencje. Kilka rozmów już odbyłem. Ale będą poważniejsze działania. Nie będzie tak, że wielu dobrych pracowników IPN będzie się wstydzić za osobę, która ma do ważnych spraw czekistowskie podejście. Ten pracownik dokonuje depolonizacji pamięci historycznej Bieszczad i Pogórza Przemyskiego, wbrew zarządzeniom postępowania w tego typu sprawach prezesa IPN. Pomnik poświęcony nie MO a milicjantom, którzy m.in. w 1945 zmagali się z Armią Czerwoną, która wspierała UPA w tamtych rejonach.

Andrzej Zapałowski

10 lutego 2021 r.

Apeluję d organizacji społecznych o wysyłanie do Prezesa IPN w Warszawie listów wnioskujących o odwołanie ,,dr'' Piotra Szopy z funkcji naczelnika (proszę o upublicznienie takich wniosków). Sam się zwrócę z takim apelem w formie listu otwartego

Tablica w hołdzie poległym milicjantom, broniącym Leska przed rezunami z OUN-UPA z pierwotną inskrypcją, została usunięta na polecenie fałszerzy historii z IPN, z Rzeszowa

Tablica pamięci z nazwiskami 52 milicjantów poległych w obronie mieszkańców miasta i powiatu Leskiego w latach 1944 - 1947, usunięta na polecenie naczelnika wydziału UPAmiętnień IPN Rzeszów

Łopatą koparki w Piastowskiego Orła, który według politruków z IPN to symbol komunizmu

www.bieszczadzka24.pl/upload/gallery/news_item/6412/74408/variants/1800_1000_0__imageFull_fit_data_74408.jpg

Herojam sława. Kątówką z łopaty koparki we wrażego ,,komunistycznego'' orła dynastii Piastowskiej. Nigdy nie zdobyliśmy Leska, to nareszcie teraz wymażemy przynajmniej pamięć o lackich obrońcach tego miasta.

Pomnik ku czci polskich obrońców Żohatynia przed dewastacją dokonaną przez IPN

Ten sam pomnik po dokonaniu barbarzyńskiej dewastacji przez IPN na polecenie naczelnika tzw. ,,wydziału UPAmiętnień'' tej instytucji w Rzeszowie

Dębno 11 lipca 2020 r. Odsłonięcie tablicy pamięci ku czci polskim duchownym bestialsko zamordowanym przez banderowców na Wołyniu. Przemawia Pan Antoni Dąbrowski, który był inicjatorem oddania hołdu polskim duchownym, którzy w obliczu śmierci pozostali do końca ze swoimi wiernymi, płacąc za to cenę NAJWYŻSZĄ. Tablica ta została ufundowana wyłącznie z prywatnych składek Kresowian, zebranych dosłownie do przysłowiowej czapki. Władze państwowe, jak również szczeciński oddział IPN, nie dołożyły do tej inicjatywy nawet jednego grosza!

Za to okazały pomnik na górze Monasterz, powiat Lubaczów, ku czci banderowskich, bestii, zwyrodniałych ludobójców Naszych rodaków, został wzniesiony na Naszej polskiej ziemi przez IPN, na polecenie kancelarii prezydenta Dudy, za pieniądze polskich podatników, w tym pieniądze polskich ofiar tych potworów. Wbrew powtarzanym ordynarnym kłamstwom IPN, nie ma w tym miejscu żadnej zbiorowej mogiły tych bandytów, ale jest to dokładnie to samo miejsce, w którym znajdował się bunkier Jarosława Starucha - Stiaha, tzw. prowydnyka ,,kraju Zakierzońskiego, wytropionego i zlikwidowanego przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 17 września 1947 roku. Jeszcze kilka lat temu stał w tym samym właśnie miejscu pomnik ku czci tego ukraińskiego mordercy Polaków, rozebrany przez polskich patriotów, którzy musieli wyręczyć w tym obecne tzw. ,,nasze władze'', zwane chyba dla żartu - polskimi.

Rzekoma mogiła banderowskich ludobójców, rzekomo zlikwidowanych w tym miejscu 3 marca 1945 r. Zdemontowana przez polskich patriotów, zanim ponownie w bardziej okazałej formie odbudował ją IPN

Pomnik upamiętniający śmierć Jarosława Starucha - Stiaha (dziś na szczęście zlikwidowany przez polskich patriotów), na górze Monasterz, powiat lubaczowski, w miejscu, w którym żołnierze KBW namierzyli i zlikwidowali tego banderowskiego potwora. I to jest ten prawdziwy powód intensywnych zabiegów ukraińskich nazistów mieszkających w Polsce, o uzyskanie pełni praw do władania górą Monasterz i otaczającymi ją lasami monasterskimi, by odnowić w tym miejscu kult zarówno banderowskich bestii z UPA, a przede wszystkim samego Stiaha.

Dzielna, pozorowana czota Czumak, która wytropiła i namierzyła bunkier Jarosława Starucha - Stiaha w lasach Monasterskich, w powiecie lubaczowskim

 

Jacek Boki - Elbląg

13 Luty 2021 r.

 

Źródła:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1296105830771572&set=a.167146960334137&type=3

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1298868327161989&id=100011165020740

Naczelnik z rzeszowskiego IPN usuwa upamiętnienia polskich żołnierzy walczących z UPA. Prof. Zapałowski: to depolonizacja [AKTUALIZACJA]

https://kresy.pl/wydarzenia/naczelnik-z-rzeszowskiego-ipn-usuwa-upamietnienia-polskich-zolnierzy-walczacych-z-upa-prof-zapalowski-to-depolonizacja/

Rzeszowski IPN broni swojego urzędnika i zaprzecza kontrowersjom nt. jego działalności. Prof. Zapałowski odpowiada

https://kresy.pl/wydarzenia/rzeszowski-ipn-broni-swojego-urzednika-i-zaprzecza-kontrowersjom-nt-jego-dzialalnosci-prof-zapalowski-odpowiada/

Dębno pamięta o duchownych. Uczczą ofiary ludobójstwa na Wołyniu

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/debno-pamieta-o-duchownych-uczcza-ofiary-ludobojstwa-na-wolyniu/

Oddano hołd duchownym zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów [GALERIA]

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/oddano-hold-duchownym-zamordowanym-przez-ukrainskich-nacjonalistow/

Kolejne antypolskie działania IPN

http://kresywekrwi.blogspot.com/2020/02/kolejny-antypolski-wyczyn-bandersynow-z.html

Zamordowana pamięć polskich ofiar UPA w Borownicy

http://kresywekrwi.blogspot.com/2020/09/zamordowana-pamiec-polskich-ofiar-upa-w.html

Łukasz Kuźmicz - Zbrodnie bez kary - Agencja Poligraficzno - Wydawnicza ,,Sandra'' - Rzeszów 2006 r.

 

Artykuł źródłowy

http://kresywekrwi.blogspot.com/2021/02/obronca-zbrodniarzy-z-band-upa.html

KOMENTARZE

 • Autor 5*
  DK
  __________________

  Szkoda tylko, iż nie zauważa Pan, że zasadniczym celem dr Lucyny Kulińskiej nie jest szukanie i wyjaśnianie przyczyn ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, a podsycanie nienawiści Polaków do Ukraińców, które musi rodzić po stronie ukraińskiej nienawiść Ukraińców do Polaków. Wygląda na to, że ta pani dobrze wpisuje się w realizację żydowsko-anglosaskiej polityki antysłowiańskiej.
 • @Jacek Boki
  "NACHALNE SĄ TE KU^^Y I ZUCHWAŁE" Tu odwracanie kota ogonem . „Pamięci poległych w walce z Ukraińska Powstańczą Armią w Żohatyniu

  i okolicznych miejscowościach w latach 1944-1945

  Stanisław Budni

  Antoni Czeluśniak

  Stefan Czycz

  Wilhelm Dobrzański

  Jan Gurgacz

  Tadeusz Kołcz

  Henryk Kuzio

  Edward Laszkiewicz

  Władysław Olejarz

  Władysław Polaczek

  Władysław Siedlecki” https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/138094,Sprostowanie-do-tekstu-zamieszczonego-w-portalu-Kresypl.html
 • @Rzeczpospolita 21:13:36
  Ponadto, jak wykazała kwerenda archiwalna część z wymienionych na pomniku milicjantów nie zginęła bynajmniej w walkach z UPA, a w wyniku np. nieszczęśliwych wypadków . Można tak wyrąbać , jak widać Instytut Paranoi Narodowej potrafi . Pozdrawiam smutno . Salute :(
 • @Rzeczpospolita 21:13:36
  Powiem tak... BZDURY pan wypisujesz o Pani profesor Lucynie Kulińskiej. A jak chcesz się pan jednać z rezunami i ich potomkami to życzę powodzenia, bo jak widzę niczego pan nie rozumie z założeń programowych i ideowych OUN, z których ani jedno nie przewiduje niedorzecznych fantasmagorii odnoszących się do tzw. ,,słowiańskiego braterstwa'', które OUN uważa za czyste frajerskie rojenia, naiwnych Polaków, którzy zamiast bronić własnych narodowych interesów, plotą jakieś niedorzeczności o słowiańskim braterstwie, które nigdy nie istniało. Oni, gdy tylko zmieni się geopolityczna sytuacja, zrobią z dzisiejszymi władcami Ukrainy to samo co po dwóch latach (1939 - 1941), kiedy płaszczyli się przed żydami w chwilę po zmianie sytuacji geopolitycznej eksterminowali ich prawie wszystkich. Nie inaczej będzie i teraz. To kwestia czasu i w ich planach nie ma miejsca na żadne głupoty o tzw słowiańskim braterstwie.

  A co do samej tej niedorzecznej i śmiesznej wręcz idei, to proszę najpierw odrobić dobrze lekcje, co zrobił Włodzimierz Wielki po 981 roku n.e. ze słowiańskimi plemionami Lendzian, zanim ponownie zacznie pan opowiadać ponownie bajki z mchu i paproci o słowiańskim braterstwie.
  A tutaj trochę na odświeżenie braku w wiedzy na ten temat.

  Rondo Tarnopol

  https://kresywekrwi.neon24.pl/post/143337,rondo-tarnopol
 • @Jacek Boki 21:35:50
  100 /100 Amen .
 • @Rzeczpospolita 21:13:36
  I jeszcze jedno odnośnie tematu, jak OUN przed wojną traktował naiwnych osobników, którzy za wszelką cenę chcieli się jednać z Ukraińcami, zarówno po stronie polskiej, jak również Ukraińców, którzy dążyli za wszelką cenę do pojednania między Polakami, a Ukraińcami i wicewersa. Efekt był zawsze ten sam. Wszyscy ci ludzie byli bezlitośnie mordowani w zamachach terrorystycznych. Tadeusz Hołówko tak jak i pan wielki zwolennik pojednania za każdą cenę z Ukraińcami skończył z sześcioma kulami.

  Został zamordowany na dzień przed planowanym odjazdem z pobytu wypoczynkowego w Truskawcu, w sobotę 29 sierpnia 1931 ok. godz. 20:30 w pokoju pensjonatu sióstr bazylianek. Zbrodni dokonało dwóch sprawców, którzy zbiegli z miejsca jej dokonania[3]. Ciało Tadeusza Hołówki zostało sześciokrotnie ugodzone pociskami z broni krótkiej[4]. Śmierć Hołówki wywołała szok społeczny[5], została potępiona przez społeczności polską i ukraińską i odbiła się echem za granicą[6][7]. Eksportacja zwłok Tadeusza Hołówki z Truskawca odbyła się przy udziale licznej miejscowej ludności[8]. Po przewiezieniu ciała ze Lwowa do Warszawy, 1 września 1931 Tadeusz Hołówko został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie[9].

  Sprawcami morderstwa okazali się nacjonaliści ukraińscy Dmytro Danyłyszyn i Wasyl Biłas z OUN, straceni w grudniu 1932 wyrokiem Sądu Doraźnego w związku z napadem na pocztę w Gródku Jagiellońskim (wobec nich sprawę umorzono w procesie w 1933)[10]. Decyzję o zamachu podjęło trzech ludzi: Iwan Gabrusewycz, Roman Szuchewycz i Zenon Kossak.

  To samo spotkało ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, również zwolennika jednania się za wszelką cenę.

  Iwan Babij, pol. Jan Babij (ur. 5 marca 1893 w Dobromirce, zm. 25 lipca 1934 we Lwowie) – pedagog ukraiński, porucznik Ukraińskiej Armii Halickiej i Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, dyrektor ukraińskiego gimnazjum akademickiego we Lwowie, działacz Akcji Katolickiej pod patronatem Kościoła greckokatolickiego.

  Ukończył gimnazjum w Tarnopolu, następnie filologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1918-1919 brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej, następnie w szeregach armii URL w polsko-ukraińskiej ofensywie na Kijów i dalszych działaniach bojowych wojny polsko-bolszewickiej.

  Był nauczycielem gimnazjum w Brzeżanach (od 1921, uczył języków greckiego i łacińskiego), następnie w latach 1931-1934 dyrektorem akademickiego gimnazjum we Lwowie. Był również dyrektorem Arcybiskupiego Instytutu Akcji Katolickiej oraz organizatorem święta Ukraińska Młodzież Chrystusowi.

  Był krytykiem ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, podejrzewanym przez Ukraińców o współpracę z władzami polskimi. W 1932 roku dwukrotnie pobity[2], 25 lipca 1934 po wyroku Trybunału Rewolucyjnego OUN, zamordowany w zamachu przeprowadzonym przez bojówkę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – zabójcą był Mykoła Car.

  OUN zaś nigdy nie organizował zamachów na tych Polaków, którzy nie chcieli się jednać z nimi za wszelką cenę lub w ogóle za żadną.

  Jeszcze jakieś uwagi na temat fantasmagorii pojednania?
 • @Jacek Boki 22:03:09
  Pojednanie tak, ale nie ze wszystkimi i nigdy za każdą cenę.

  Pański problem polega na uprawianiu polskiego patriotyzmu przez pryzmat żydo-katolickiego szowinizmu. To właśnie żydowskie religie, katolicyzm ze swoją instytucją, z Kościołem i prawosławie, leżą u podłoża konfliktu polsko-ukraińskiego, co znakomicie dzisiaj wykorzystuje żydowski reżim IIIRP oraz jego syjonistyczni mocodawcy z USA i z Wlk.Brytanii przy wsparciu żydo-katolickiego Kościoła.
  Reżim IIIRP budując "pojednanie", ale nie tyle z Ukraińcami, ile z żydo-banderowskimi władzami Ukrainy jest w pełni świadom, iż faktycznie wzmacnia między Polakami i Ukraińcami nienawiść. W tym procesie znakomicie realizuje się pani dr L.Kulińska.

  https://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2014/09/17/cala-ta-syjonistyczna-zgnilizna/

  Jako polski nacjonalista daleki jestem od pańskiego szalonego patriotyzmu.
 • PIS i PO to partie skupiające najwiecej banderowców.
  Jak długo będzie PIS i ewentualnie PO rządzić tak długo będą prowadzić działania i politykę wrogą Polsce i Polakom.
  Przecież IPN to ➖ instytucja profanacji narodowej ➖ Polski.

  Jedynym wyjściem by usunąc zdrajców i wrogów i pozbawić ich wpływu na Polskę to są wybory do parlamentu i nie głosować na neobanderowców, którzy zagnieździli się jak te parszywe karaluchy szczególnie w tych partiach i niszczą pamięć
  o bohaterskich Polakach zamordowanych i poległych w walce w obronie Polaków z UPA zwyrodnialcami !!

  Pozdr.
 • @Rzeczpospolita 00:59:34
  Zamiast argumentów, przynajmniej choćby w śladowym stopniu, znów sterta bredni bez składu i ładu.
  Idea słowiańskiego braterstwa to pomysł niejakiego Jakuba Franka, która miała być fundamentem budowy na terenie osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Judeopoloni. Frank miał jednak pecha, bo owczesni zaborcy Polski mieli odmienne plany od jego idei, co do podziału terytorium podbitej przez siebie Polski.
  Najwierniejszymi wyznawcami, o ironia tej chazarskiej idei zostało całe mnóstwo polskiej elity wywodzącej się ze szlachty i magnateria, którzy jak małe dzieci dali nabrać się na tą hucpe, stając się jej nagorliwszymi wyznawcami.
  To oni również byli najliczniej reprezentowani na trzech tzw kongresach słowiańskich, zorganizowanych przez ówczesnych podpalaczy świata, by wyjechać do władzy na plecach naiwnych gojów, co jak widać udaje się im do dzis za pomocą tej kretyńskie idei.
  Ta tzw idee słowiańskiego braterstwa wykorzystywali i posługiwali się nią rosyjscy carowie dla własnych interesów, gdy im to pasowało. Jedynym carem, który, wyłamał się z używania tej idei, był car Aleksander III, który otwartym tekstem zagroził swojemu rządowi i generałom, że jeśli ktokolwiek z nich w jego obecności wspomni choćby jednym zdanie tzw idee słowiańskiego braterstwa, to osobiście strzeli mu w łeb. Pomny był bowiem tego, że jego ojca, wielkiego zwolennika tej idei, zamordował inny fanatyczny głosiciel słowiańskiego braterstwa, członek braterstwa tzw słowiańskich właśnie podpalaczy świata Ignacy Hryniewiecki.
  W odniesieniu do historii Kościoła katolickiego, na którego punkcie jesteś Pan zafiksowany, to bez niego, strugał by Pan do dzis fujarki z drewna i pasal krowy w polu, a nie robił za inteligenta. To tenże Kościół skończył z feudalna władza, który to władca nie oglądając się na żadne prawa, bo to tylko i wyłącznie on je stanowił, mógł w ramach porannej rozrywki powiesić kogo chciał za cokolwiek, bo taka naszła go na to ochota. To kościół katolicki założył wszystkie uniwersytety ówczesnego świata i dał podwaliny edukacji i dostępu do niej dla wszystkich warstw społecznych. To tenże KK zakładał pierwsze szpitale, ochronki, prztulki bez których ludzie całkowicie wyrzuceni poza margines życia nie przetrwaliby nawet jednego dnia, bo na ich życiu nikomu nie zależało.
  Nie odniósł się Pan skrzętnie, pomijając go, temat jak to słowiański władca Rusi Kijowskiej masowo eksterminował, słowiańskich Lędzian bez cienia litości wobec nich, a tych których nie zdążył wymordować, kazał deportować daleko na wschód, a na ich ziemiach osiedlał Rusinów, którzy nigdy wcześniej na nich nie mieszkali.
  Chcesz się Pan jednać z banderowcami bez żadnych warunków, z którymi nie chcą się jednać nawet Ukraincy że wschodniej Ukrainy, to rób Pan to sam i nie namawiaj Pan do tego innych. Co do reszty Pana analiz to po prostu żenada. Brak podstawowej wiedzy w każdym właściwie temacie, w którym kreuje się Pan na znawcę czegoś o czym nie ma Pan pojęcia, czego przykładem ZEROWĄ wiedzą na temat chrześcijaństwa i kościoła katolickiego, na którego punkcie jest Pan tak uczulony
  Nie będę się dalej znęcał, bo to niehumanitarne, bo i tak nie przekona się kogoś do czegokolwiek, u kogo ignorancja to jego największą siła poza która niczego nie jest w stanie już dostrzec.
  Współczuję.
 • 5*
  Potrzebny jest natychmiast drugi "Katyń", żeby zrobić porządek z tymi dzisiejszymi "elitami" nad Wisłą.
  Trzeba rozwalić do fundamentów tę Stajnię Pejsjasza!
  Bo albo my ich, albo uny nas wykończą!


  "Stalina na was trzeba" wy kryminalne kurwy III RyPy mieniące się elitami!

  https://twitter.com/i/status/1359907227604312065
 • Cóż - po narzuceniu nowego etapu
  mądrości Europie Wschodniej przez światowe dziecko diabła - gdzie nagle oficjalnie Rosja stała się - be - a USA i Niemcy - cacy - wrócono do kontynuacji wyniszczania Polski - banderowcami - i tyle. Samo wskrzeszenie banderalnu o tym świadczy!
  Wniosek?
  Aby ta w/w kontynuacja była możliwa - przy sterze atrapy Polski ustawiono V kolumnę polskojęzycznych dzieci Złego - niejednokrotnie z ukraińskimi korzeniami.
  Na koniec - nie należy zapominać, że ta potężna, stanowiąca ewenement w Europie - podziemna armia polska zwana -AK- nie potrafiła obronić przed ukraińską dziczą z siekierami i widłami - Polaków na Wołyniu. O czym to świadczy?
  Ano o tym, że czapa tej potężnej armii i tzw. rząd londyński - był pod ścisłą kontrolą dzieci Złego.
  Dzisiaj nie jest tutaj inaczej. Zresztą ten, niegdysiejszy "bękart wersalki" w postaci II RP i obecna, tzw. III RP - to takie, tymczasowe karykatury państwa ulepione ze smoły i siarki przez te same - dzieci Złego.
  Dlaczego tymczasowe?
  Ano dlatego, że wskrzeszając "bękarta wersalskiego" czyli II RP - wiedziano, że bolszewik przejdzie po trupie tej II RP już w 1920 roku - więc zwyczajnie palono głupa wobec Polaków. Obecnie wskrzeszając III RP - dobrze wiedziani, że będzie reaktywowany banderland i połączenie się Niemiec - więc już same te dwa fakty - to mina podłożona z rozmysłem przez dzieci Złego - pod polskie zady.
 • @demonkracja 08:50:09
  "Na koniec - nie należy zapominać, że ta potężna, stanowiąca ewenement w Europie - podziemna armia polska zwana -AK-"

  Ewenementem była partyzantka w Jugosławii, Grecji i na Białorusi. AK stała "z bronią u nogi", a jak przyszło co do czego (Powstanie) to okazało się że tej broni tak dużo nie ma.

  "nie potrafiła obronić przed ukraińską dziczą z siekierami i widłami - Polaków na Wołyniu. O czym to świadczy?"

  Że była słaba.
 • @Pedant 09:57:04
  -------------
  "AK stała "z bronią u nogi", a jak przyszło co do czego (Powstanie) to okazało się że tej broni tak dużo nie ma."
  -------------
  Wyszedł Panu logiczny potworek.
  -------------
  "Ewenementem była partyzantka w Jugosławii, Grecji i na Białorusi."
  -------------
  Pomijając czynniki obiektywne - jak geografia - to jeszcze należy uwzględnić to - jaki wpływ na te partyzantki miały dzieci Złego i jakie zamiary wobec niej po wojnie.
  -------------
  Że była słaba.
  -------------
  Nie była tak słaba, żeby zapobiec mordom na Wołyniu w takiej skali.
 • @demonkracja 10:20:07
  //"AK stała "z bronią u nogi", a jak przyszło co do czego (Powstanie) to okazało się że tej broni tak dużo nie ma."//
  Wyszedł Panu logiczny potworek."

  Logika zbyt trudna dla kosmatej łapki w kosmicznym skafandrze?

  "Ewenementem była partyzantka w Jugosławii, Grecji i na Białorusi."
  -------------
  Pomijając czynniki obiektywne - jak geografia"

  Co Pan pierdasi? Białoruś jest płaska.

  "- to jeszcze należy uwzględnić to - jaki wpływ na te partyzantki miały dzieci Złego i jakie zamiary wobec niej po wojnie."

  Znowu Pan obwinia Żydów.

  "Nie była tak słaba, żeby zapobiec mordom na Wołyniu w takiej skali."

  Była słaba. Inaczej by pomogła.
 • @Pedant 10:35:39
  Panie @Pedant - przyklej się Pan z tymi swoimi mądrościami do kogo innego. Ja nie zamierzam być Pańskim pokarmem.
 • @demonkracja 13:00:17
  "Panie @Pedant - przyklej się Pan z tymi swoimi mądrościami do kogo innego. Ja nie zamierzam być Pańskim pokarmem."

  To nie pokarm decyduje ;)

  https://cdn.fishtankadvisor.com/wp-content/uploads/2020/09/dwarf-pufferfish-eating-bloodworms.jpg
 • @Jacek Boki 06:39:47
  "W odniesieniu do historii Kościoła katolickiego, na którego punkcie jesteś Pan zafiksowany, to bez niego, strugał by Pan do dzis fujarki z drewna i pasal krowy"


  Dobrze Pan robi piętnując zbrodnie i zbrodniarzy oraz instytucje IIIRP, które ich ochraniają.
  Jednak bezrefleksyjne i bezmyślne uprawianie katodebilstwa - dowodzi tego cytat - czyni pańskie wysiłki bezsensownymi dla polskiego interesu, które jednak znakomicie wpisują się w antypolską i antysłowiańską politykę światowego syjonizmu, żydo-katolickiego Kościoła i żydowskiego reżimu IIIRP.
 • @Pedant 13:16:00
  Nawet tego wpisu nie raczyłeś Pan zrozumieć - cytuje siebie:
  -------------------
  "Ja nie zamierzam być Pańskim pokarmem."
  -------------------
  Wniosek?
  Nie karmić trolla!
 • @Rzeczpospolita 13:16:15
  Otrzymałem kilka dni temu biuletyn informacyjny wydawany przez Związek Ukraińców i ukraińskich imigrantów w Polsce, w którym na 14 stronie ja osobiscie wraz z dzielem mojego życia, którym jest elblaskie Rondo Obrońców Birczy, zostałem określony jako jeden z największych nienawistnikow i wrogow samostijnej w Polsce. Nikt jak żyje 55 lat na tym świecie Piękniejszej laurki mi nie wystawił. Jestem po prostu dumny
 • @Jacek Boki 11:26:04
  "NACHALNE SĄ TE KU^^Y I ZUCHWAŁE" tym cytatem zamknijmy temat tego tworu banderopiteków . Salute Amigo :) .
 • @Jacek Boki 11:26:04
  Wygląda na to że te bydło nie jest w stanie zrozumieć, że jeżeli być człowiekiem coś oznacza, to zbrodnie ich tych jeszcze żyjących czy ich antenatów nie są do zapomnienia czy wymazania, nie podlegają kategoryzacji bycia lub nie "nienawistnikiem". Pozdrawiam Pana.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031