Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
240 postów 268 komentarzy

Status kombatanta - nagroda za ludobójstwo

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dążyć wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru Zacurzonii podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni - FRAGMENT UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWYDU OUN Z 1990 r.

Na Ukrainie wzrosła w ostatnim czasie aktywność najbardziej skrajnych, nacjonalistycznych kół i ugrupowań działających na rzecz nadania przez Najwyższą Radę Ukrainy statusu formacji kombatanckich tzw. Ukraińskiej Armii Powstańczej-UPA. W praktyce oznacza to, że ze statusu kombatantów korzystaliby-ze wszystkimi konsekwencjami formalnymi, honorowymi i materialnymi, członkowie hitlerowskiej formacji w modelu ukraińskiego skrajnego nacjonalizmu, wyznawcy rasistowskiej ideologii D. Doncowa, organizatorzy i realizatorzy zagłady Polaków, Żydów i swoich rodaków-Ukraińców, a ponadto mordercy Rosjan-żołnierzy Czerwonej Armii.

Wykorzystując w sposób bezwzględny napiętą sytuację w Polsce, stan wrzenia politycznego, idąc za ciosem, tu mam na względzie poparcie Polaków dla różowej rewolucji na Ukrainie, zwłaszcza na forum międzynarodowym, w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, wyznawcy skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego, żyjący dotąd ex-członkowie OUN-UPA oraz ich sojusznicy, uderzyli obecnie do szturmu o sprawę dla nich najważniejszą-o przyznanie przez parlament Ukrainy uprawnień kombatanckich dla UPA.

Służą tym dzialaniom m. in. organizowanie przez skrajne ugrupowania nacjonalistów ukraińskich liczne zgromadzenia ludności, która domaga się uchwały parlamentu przyznającej sprawcom ludobójstwa uprawnień kombatanckich.

Na rzecz przyznania tych uprawnień byłym członkom UPA, między którymi było sporo funkcjonariuszy policji pomocniczej i żołdaków ochotniczej ukraińskiej 14 Dywizji Grenadierów SS, działają różne osoby poza granicami Ukrainy-w Kanadzie, USA, w Niemczech, Austrii i bardzo aktywnie w Polsce.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przed 16 laty ujawniły się w Polsce grupki niewielkie liczebnie ale dobrze zorganizowane, korzystające ze wsparcia politycznego i finansowego Zachodu ale i w jakiejś mierze ze Wschodu, działające na korzyść ukraińskich roszczeń rewindykacyjnych wobec Polski.

Od 16 lat już, ukazujące się w Polsce ukraińsko-języczne pismo Nasze Słowo, egzystujące w oparciu o dotacje polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ukrywa swojego poparcia i sympatii dla UPA, dla przywódców skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu. A redaktorzy i autorzy publikacji drukowanych w piśmie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że synonim „banderowiec”, przez absolutną większość Polaków rozumiany jest jako morderca polskiej ludności cywilnej, kobiet i dzieci.

W przypadku gdyby się tak zdarzyło, że parlament Ukrainy przyznałby UPO-wcom uprawnienia kombatanckie, oznaczałoby to, że organizatorzy i realizatorzy zagłady Polaków, Żydów, Rosjan i Ukraińców nabyliby te same uprawnienia, które przyznano żołnierzom regularnych i nieregularnych formacji Antyhitlerowskiej Koalicji. A Koalicja ta zwalczała i niszczyła nie tylko niemiecki Wermacht i SS ale również obconarodowościowe formacje wspomagające Niemców, między innymi formacje ukraińskie Wermachtu i SS, ukraińskie pułki policyjne SS znane z okrucieństwa. Ukraińscy nacjonaliści, podobnie jak chorwaccy, litewscy, łotewscy, estońscy, flamandzcy, jak klerofaszystowska żandarmeria słowacka lat drugiej wojny światowej, stanowili w polityce Hitlera i Himmlera, dowództwa naczelnego Wehrmachtu, funkcje katów i grabaży na opkupowanych ziemiach Polski i Ukrainy.

Ze znanych już dziś dokladnie działań skrajnie nacjonalistycznych organizacji i formacji, głównie w Kanadzie, największym w świecie ośrodku ukraińskiej diaspory, w USA, w Niemczech, Austrii a również w Polsce-mających na celu rehabilitację najokrutniejszych oprawców można przyjąć za pewne co następuje:

- w przypadku uchwalenia przez arlament Ukrainy uchwały o rehabilitacji UPA i przyznaniu jej członkom uprawnień kombatanckich, nacjonaliści podejmą kolejne dzialania w kierunku rehabilitacji ukraińskiej hitlerowskiej policji pomocniczej działającej w strukturach niemieckiego aparatu politycznego, podejmą działania w kierunku rehabilitacji ochotniczej ukraińskien 14 Dywizji Grenadierów SS Galizien-Hałyczyna.

Dla osób oraz instytucji oraz organizacji polskich, które są zorientowane w obecnej i trwającej od 1990 r. sytuacji, tj. od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, znane są dokładnie cele polityczne i zamiary ukraińskich skrajnych nacjonalistów na najbliższą i dalszą przyszlość.

Ukraińscy nacjonaliści głoszą od czasu powołania do życia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 r. rzekome prawa Ukraińców do ziem leżących daleko na zachód i południeod obecnych granic Ukrainy. W pierwszym rządzie owe roszczenia odnoszą się do ziem polskich i sięgają aż po Nowy Sącz, w pobliżu Krakowa. Ukraińscy autorzy publikacji pseudo-historycznych i atlasów „historycznych udawadniają swoje rzekome prawa do południowo-wschodnich powiatów lubelszczyzny, rzeszowszczyzny, ziemi krakowskiej i żądają od Polaków ich zwrotu.

W oparciu o polskie badania naukowe, straty ludności polskiej w latach 1939-1945 spowodowane przez ukraińskich ekstermistów mogły wynieść na Wołyniu 50-60 tysięcy osób w tym kobiety i dzieci, a na ziemiach województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, ogółem do 25 tysięcy i ok. 6 tysięcy zamordowanych przez bojówki UPA, Służbę Bezpeky i placówki garnizonowe UPA na ziemiach południowo-wschodniej Polski w jej kształcie dzisiejszym.

Te obliczenia odrzucone są zdecydowanie przez historyków niezależnych, przez wszystkie organizacje kresowe w Polsce i poza Polską. Według ostrożnych obliczeń tych historyków i organizacji, Ukraińcy wymordowali w okrutny sposób od jesieni 1942 r. do końca1945 r. co namniej 130 do 150 tysięcy Polaków.   I to wyliczenie jest jednak dalece niepełne. Pomija bowiem liczbę ok. 700 tysięcy Żydow-obywateli polskich, wymordowanych przez Niemców przy wybitnym udziale Ukraińców na Wołyniu i w trzech województwach południowo-wschodniej Polski.

 Teren obozu Janowskiego SS – okolice Lwowa

W Polsce żyją jeszcze naoczni świadkowie epoki zagłady, znajdują się dokumenty, materiały potwierdzające zaplanowaną i zrealizowną przez OUN-UPA eksterminację ludności polskiej i udział w latach 1941-1943 w niej ukraińskiej policji pomocniczej. W Polsce znajdują się bogate materiały potwierdzające udział Ukraińców w zagładzie Żydów polskich w osrodkach zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, w obozie Janowskim SS we Lwowie, we wszystkich gettach Generalnego Gubernatorstwa.

Autorom i wspólnikom sławetnego potępienia przez polski senat w 1990 r. akcji „Wisła” należy przypomnieć iż członkowie UPA, sprawcy zagłady grubo ponad 130 tysięcy Polaków, w tym kobiet i dzieci byli obywatelami Rzeczypospolitej i stąd wynika prawo i obowiązek ścigania i sądzenia zbrodniarzy oraz osób podejrzanych o udzielenie pomocy zbrodniarzom.

Gwoli sprawiedliwości historycznej, dla oddania należnego hołdu wszystkim ofiarom bestialstwa zbrodniczej formacjiOUN-UPA, należy przypomnieć o męczeństwie i zagładzie Ukraińców, wymordowanych przez UPA, głównie przez Służbę Bezpeky tej formacji.

Dwóch ukraińskich ochotników z niemieckich wojsk pancernych sfotografowanych w Zakładzie Fotograficznym Stanisława Mazura w Kolbuszowej

Według obliczeń badaczy, historyków, UPA wymordowała nie mniej niż 40 tysięcy swoich rodaków, głównie tych, którzy odmówili w rzezi Polaków, tych, którzy odmawiali wstąpowania do oddziałów UPA.

Określenie formacji UPA „powstańczą” stanowi przykład jawnego fałszerstwa. Bowiem w skład armii powstańczych wchodzą ochotnicy, ludzie, którzy bez jakichkolwiek nacisków, z własnej woli podejmują decyzję o wejściu w skład formacji walczącej w imię określonej sprawy. A według obliczeń historyków, ok. 80 % członków UPA to byli ludzie zmuszani terrorem, groźbą śmierci do wstępowania do oddziałów tej formacji.

Wobec bogatej, niepodważalnej dokumentacji różnego rodzaju , w tym oryginalnej dokumentacji ukraińskiej i niemieckiejpoświadczającej aktywny udział ukraińskiego skrajnego nacjonalizmu, policji pomocniczej, formacji UPA w ludobójstwie narodu polskiegow okresie od początku 1943 r. do wiosny 1945 r. wobec nagromadzenia dużej ilości dokumentów, tysięcy relacji i oświadczeń osób cudem ocalonych z rzezi, bardzo bogatej literatury dokumentu, można stwierdzić bez ryzyka popełnienia błedu, co następuje:

-przyznanie przez parlament niepodległej Ukrainy uprawnień kombatackich sprawcom, uczstnikom ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu, na terenie województw lwowskiego, stanislawowskiego, tarnopolskiego, na ziemi rzeszowskiej, lubelskiej, krakowskiej w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, miałoby dla Polaków tę samą wymowę, co postawienie obecnie w centrum Warszawy pomnika ku chwale SS i Gestapo. Ciekawe jak się do tej sprawy odniosą najwyższe władze państwa Polskiego?

 

 Autor: Jacek E. Wilczur

Źródło:

http://ioh.pl/artykuly/pokaz/status-kombatanta--nagroda-za-ludobjstwo,1042/

KOMENTARZE

 • Ukraińcy wzywają polskiego ambasadora. Powód? Bandera
  Ambasador Polski na Ukrainie został wezwany do tamtejszego MSZ. Miało to związek z wypowiedzią prasową szefa polskiej dyplomacji na temat Ukrainy. Minister Witold Waszczykowski w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "wSieci" mówił o stosunkach polsko-ukraińskich w kontekście polityki historycznej. Wywołało to reakcję ukraińskiego resortu dyplomacji.

  http://i.iplsc.com/szef-polskiego-resortu-spraw-zagranicznych-witold-waszczykow/0006NRI7NS320U9Q-C122-F4.jpg

  W stanowisku przekazanym polskiemu ambasadorowi w Kijowie Janowi Piekło ukraiński MSZ podkreślił, że Ukraina z rozczarowaniem przyjmuje słowa polskiego szefa dyplomacji. Jak napisano w komunikacie: "Kijów zwraca uwagę na potrzebę bardziej wyważonego stosunku polskich polityków do wrażliwych zagadnień wspólnej historii".

  W stanowisku przekazanym polskiemu ambasadorowi ukraiński MSZ podkreślił też, że Ukraina, walcząc w Donbasie z rosyjską agresją, płaci niezwykle wysoką cenę nie tylko w za swój cywilizacyjny wybór, ale też broni Polski i innych krajów Unii przed rosyjskim wojskiem.

  http://fakty.interia.pl/swiat/news-ukraincy-wzywaja-polskiego-ambasadora-powod-bandera,nId,2413707
 • suuuper
  jak już będziemy mieć listę "kombatantów" to hurtem wystawić każdemu europejski list gończy-europejski nakaz aresztowania . Szujom zza oceanu takoż
 • Gen Anders po spełnieniu roli stalinowskiego Mojżesza nowohebrajczyków nadał w 1965r Krzyż Vitruti dowódcy Ukraińskiej Dywizji S
  Wystąpił do dowódców alianckich by nie wydawali ZSRR jeńcow ukraińskich SSmanów (dzięki niemu powstała w Kanadzie liczna kolonia probanderowskich kombatantów SS) . Druga żoną Andersa b yła wokalistkw o ps "Renata Bogdańska", która była córką popa grekokatolickiego we Lwowie z bardzo nacjonalistycznej rodziny (Bandera, Suchewycz, Doncow i inni przywódcy UPA byli synami popów po polskich szkołach i polskim wojsku)( . Gen Amders cieszący się poparciem Berii i Stalina za podejrzenia o zbrodnie wojenne na jeńcach niemieckich w okresie I wojny św. i malwersacje przy sprzedaży koni oraz zabójstwo świadka w okresie międzywojennym wystąp[ił z zarzutami ludobójstwa i zbrodni wojennych za dowodzenie powstaniem warszawskim przeciwko Wodzowi Naczelnemu generałowi Borowi Komorowskiemu (mimo, że wynegocjował przywrócenie konwencji Haskiej i Genewskiej powstańcom i ludności, co uchroniło ludność i powstańców od niechybnej zagłady po powstaniu lub bez powstania w okresie połrocznego postoju frontu w Warszawie() w liście do ppłk Dorotycza ps "Hańcza", który dysponował 12 milionami $ wymolestowanymi od Rosevelta przez Mikołajczyka i gen Tatara na działalność AK (występowali o 19009 milionów lecz Rosevelt dał im 12 mimo, że nie była to jego strefa wpływów).
  Ppłk "Hańcza" mimo żądań fen Andersa przekazania mu ponad 8 milionów, które pozostały po likwidacji AK oszukiwał gen Andersa, że ma zamiar przekazać mi te dolary lecz przekazywał je na teren Niemiec do Dyw, gen MACZKA ZGODNIE Z RZĄDANIAMI likwidowanego rządu RP i "Komitetu Trzech". Ostatnie ponad milion $ ukrył przed Andersem w klasztorze lecz gen Anders dzięki "wtyce" przechwycił tan milion. Zaufani Andersa zakupowali nieruchomości między innymi w Palestynie, które szybko drożały. z ich sprzedaży między innymi gen Anders patronował Kulturze Gedroycia, k,tórej ideały wcześniej realizował (także jako "Wódz Naczelny" wcielając ukraińskich SSmanów do Korpusu i kompanii wartowniczych, w które zamienił Korpus i odmawiając praw kombatanckich oraz stopni wojskowych żołnierzom NSZ.
 • Argumentacja ukraińska sprzed ponad 70 lat wciąż ta sama i dzisiaj!!powtórka????
  „Wyrżnąć Lachów aż do 7. pokolenia, nie wyłączając tych, którzy nie mówią już po polsku”. Agitatorami byli Ukraińcy pochodzący z Małopolski Wschodniej.

  Dla uśpienia czujności ludności polskiej, na dwa dni przed napadem w polskich zagrodach pojawiły się ulotki w języku polskim i ukraińskim nawołujące do zjednoczenia się Polaków z Ukraińcami do walki przeciwko wspólnym wrogom, jakimi są Niemcy i Moskale.

  W rozmowach uspokajali Polaków, aby się niczego nie obawiali, gdyż nikt im nie zrobi krzywdy – opuszczenie zaś wsi świadczyć będzie o tym, że są wrogiem Ukraińców. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 r. od polskiej wsi Gurów.

  http://dziennik.artystyczny-margines.pl/antypolskie-akcje-nacjonalistow-ukrainskich-wladyslaw-filar/
 • Tomasz Rzymkowski (Kukiz’15) o dziwnej koalicji PO i PiS
  https://youtu.be/CVgeoSe6mRY
 • Obchody Krwawej Niedzieli bez patronatu prezydenta – Andrzej Duda odmówił wsparcia środowiskom kresowym
  http://prawy.pl/wp-content/uploads/2017/07/konferencja_kresy-300x225.jpg

  Prezydent Andrzej Duda odmówił objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Obywateli Polskich na Kresach II RP. List datowany na 7 czerwca br. do organizatorów dotarł dopiero teraz. Inną sprawą jest jego oschła forma. Nie ma też przedstawiciela Kancelarii Prezydenckiej na dzisiejszej konferencji w Muzeum Niepodległości w Warszawie. No cóż, Panu Prezydentowi widocznie już nie po drodze ani z rodzinami ofiar UPA i SS Galizien, ani z organizacjami kresowymi, patriotycznymi i niepodległościowymi, które nakładem pracy społecznej przygotowały owe uroczystości. W tej chwili trwa konferencja w Muzeum Niepodległości. Tak wielu słuchaczy, że cześć z nich musi siedzieć na w holu i na korytarzu. Głos zabierali już senator Grzegorz Peczkis z Opolszczyzny, wiceminister MON Michał Dworczyk, dr Lucyna Kulińska z Krakowa, Ewa Siemaszko z Warszawy oraz pisarz Stanisław Srokowski z Wrocławia. Będą referaty m.in. prof. Czesław Partacz z Koszalina, prof. Włodzimierz Osadczy z KUL w Lubinie, dr hab. Andrzej Zapałowski z Przemyśla, prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak oraz mój o męczeństwie Polscy Ormianie na Pokuciu i Bukowinie.
  Ps.. To zdrada i nie ma tu innej kategorii. To byli Polacy, którym prezydent RP, wybrany przez naród polski ma oddać cześć i złożyć hold. Tak bestialsko mordowanym naszym Rodakom. prezydent Duda nie robi Nam łaski, swojemu Suwerenowi, zapraszany ma się wstawić, koniec kropka ! Pomylił się, że posiada niby władzę a on najzwyczajniej ma Nam służyć, My mu płacimy i źle się wywiązuje ze swoich obowiązków. A to były bardzo ważne obchody, co mogło być w tym czasie ważniejsze dla Dudy ?Duda nie ma szans na następne wybory, tych lekceważeń Suwerena jest za dużo. Niestety ukąszenie Unią Wolności, czyli Sorosem, Sachsem, zainfekowało jego mózg, niestety. Dudy już ponownie na prezydenta Polaków nie można wybierać za żydofilię i ukrofilię gardzenie nami Kresowiakami. Nie można mu na dziś dawać władzy o jakiej mu się marzy. To pierwsza i niestety ostatnia jego kadencja. Jarosław Kaczyński znowu się co do niego pomylił. Ostatnio otacza się zgranym już żydostwem, buduje przyczółek przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu, któremu zawdzięcza prezydenturę, bo był nikim, nieznanym jak Marcinkiewicz. Bo to on hamuje, torpeduje reformę prokuratur i sądownictwa. Będzie musiał znowu go Jarosław Kaczyński odpowiednio wyprostować co już kilka razy czynił. A frankowiczów to bezczelnie oszukał, oni a jest ich ok. 750 tys, a z rodzinami z 1.5 mln także na niego nie zagłosują.
 • @trojanka 08:51:25
  Kukiz to obrońca Mniejszości Niemieckiej i volksdojczy

  http://polityczne/polityka/321466-mocna-wymiana-zdan-pomiedzy-patrykiem-jakim-a-pawlem-kukizem-po-prostu-masakra-jak-na-osobe-ktora-chce-byc-powaznym-politykiem
 • @trojanka 08:51:25
  https://forumemjot.wordpress.com/2016/08/24/rezydent-polin-andrzej-juda-jestem-polakiem-ale-obowiazki-mam-zydowskie/
 • @trojanka 08:51:25 sam już nie wiem co myśleć?
  http://m.zinfo.pl/stowarzyszenia/6/aktualnosci/1945

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031