Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
263 posty 369 komentarzy

Chcą usunąć pomnik Obrońcow Birczy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wszczęto postępowanie ws. usunięcia z Birczy pomnika jej obrońców, poległych w walkach z NAZISTOWSKIMI bandami UPA

Minęły ledwie dwa dni od HANIEBNEGO wyroku partyjnego ,,Trybunału Stanu'' PiS, likwidującego ostatecznie tą część nowelizacji ustawy o IPN, dotyczącą zakazu propagowania w Polsce ideologii i symboliki banderowskiej, a nasi umiłowani przywódcy nie zasypali bynajmniej, na tym jednym atypolskim akcie, przysłowiowych gruszek w popiele i oto dziś wypłynął kolejny kwiatek u kożuszka ogrodu hańby dobrej zmiany w postaci usunięcia z rynku w Birczy pomnika poświęconego poległym w walkach z UPA w latach 1944-1947, obrońcom tej miejscowości.  Jak widać dla wojewody Podkarpackiego i jego urzędników, faktem bez żadnego znaczenia była opinia IPN w Warszawie opisująca żołnierzy Wojska Polskiego i milicjantów broniących Birczy, jako wielkich bohaterów, którzy dzięki swemu męstwu, poświęceniu i ofierze własnego życia ocalili ponad tysiąc bezbronnych ludzi przed straszliwą śmiercią, której po dziś dzień nie jest w stanie opisać żaden ludzki język i ocalili obecne tereny Podkarpacia dla Rzeczypospolitej. Ale jak widać dla pana wojewody Podkarpackiego i jego urzędników nie stanowi to żadnego problemu. Co więcej, pomiędzy pozytywną opinią IPN sprzed kilku miesięcy w sprawie obrońców Birczy, a swoim paranoidalnym, socjopatycznym obłedem z tzw. ,,walką z komunizmem'', a tak naprawdę obroną ludobójców z UPA nie widzą żadnej sprzeczności.

A tak, w jakże trafny sposób podsumował te oba, odległe od siebie w zaledwie w czasie kilku godzin wydarzenia, których autorem jest obecna partia rządząca, przewodnioczący Ruchu Narodowego, Pan poseł Robert Winnicki:

– Komentarz do tej sprawy może być tylko jeden. Trybunał Konstytucyjny razem z prezydentem Andrzejem Dudą dokonali ostatecznego rozwiązania kwestii nowelizacji ustawy o IPN i ostatecznie ją zniszczyli – Przypomnijmy, że TK jest opanowany przez nominatów PiS. Już od dłuższego czasu, jak np. w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję” widać, że Trybunał działa na polityczne zlecenie. I w związku z tym dyspozycja była taka, a nie inna. Jest jasne, że polski prezydent z PiSu, który wykonał pierwszy krok, cała polityka na kierunku ukraińskim, a teraz ostatnia decyzja TK wskazują, że PiS jest partią probanderowską – uważa Winnicki.

Odnoszę się do tego faktu w sposób bardzo emocjonalny, gdyż jest to dla mnie sprawa osobista, związana z wielomiesięczną walką, jaką stoczyłem z grupą swoich przyjaciół w Elblągu o ustanowienie w naszym mieście ronda obrońców tego bohaterskiego Podkarpackiego miasteczka. Z tego właśnie względu informacja o tym haniebnym postanowieniu wojewody Podkarpackiego, wywołała taką, a nie inną moją reakcję. Milczeć wobec takiego zdradzieckiego aktu nie mogę. Likwidacja bowiem pomnika wzniesionego przez wdzięcznych za ocalenie mieszkańców Birczy, ku czci swoich obrońców, będzie już całkowicie jasnym przesłaniem do wszystkich Polaków, że żadne widoczne symbole upamiętnień ludobójstwa Polaków, dokonanego przez ukraińskich szowinistów z OUN-UPA na Kresach Rzeczypospolitej w okresie drugiej wojny światowej i w kilka lat po jej zakończeniu, już dłużej tolerowane przez obecny układ władzy III RP tolerowane nie będą. Żadnych pomników oraz wszelkich innych upamiętnień polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa w polskiej przestrzeni publicznej ma nie być! Dlatego, że przypomina to ukraińskim szowinistom niewygodną dla nich prawdę, o tym kim byli i w jaki to sposób ,,walczyli'' o swoją wyśnioną samostijną Ukraińską derżawę. Wrócą za to na terytorium Polski pomniki banderowskiej, mołojeckiej ,,chwały'', jak to już oznajmił minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawłko Klimkin. Tak więc ostateczne upodlenie Polaków i rzucenie Nas jako narodu nie tyle już nawet na kolana, ale dosłownie na twarz przed potomkami Naszych katów stało się niestety faktem.

Jest to również, zarazem ostateczne potwierdzenie faktu, że żadnych poszukiwań i godnego pochówku szczątków polskich ofiar bestialskiego ludobójstwa ukraińskich formacji zagłady w służbie III Rzeszy, które do dziś walają się po polach, lasach, przydrożnych rowach i studniach rozsianych po całej obecnej zachodniej części Ukrainy nie będzie. Nie będzie także żadnego oficjalnego, godnego uczczenia i upamiętnienia tych ludzi oraz nauczania o tym fakcie na lekcjach historii na wszystkich poziomach edukacji szkolnej i akademickiej w obecnej Polsce.

Nie muszę przy tym już chyba nikomu przypominać, czym i w jaki sposób zakończy się ostatecznie tego rodzaju krótkowzroczna, bo oparta wyłącznie na bezrefleksyjnych, pozbawionych jakiegokolwiek realnego, trwałego fundamentu iluzjach politycznych, w istocie prowadzonej na ordynarnym kłamstwie. A zakończy się ponownie to totalną i definitywną katastrofą, o wiele większą w swej skali, niż ta z roku 1939, za których to bezrozumnych rojeń, cenę najwyższą zapłacimy wyłącznie My, zwykli, prości i szarzy obywatele naszej Ojczyzny! I już tylko od nas samych w chwili obecnej zależy, czy na to pozwolimy.

A oto treść listu urzędu wojewody Podklarpackiego w sprawie Birczy

W piątek 18 stycznia br. do Urzędu Gminy w Birczy, a także Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, wpłynęły datowane na ten sam dzień zawiadomienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęciu postępowania ws. usunięcia z rynku w Birczy pomnika poświęconego obrońcom tej miejscowości, którzy latach 1944-1947 polegli w walkach z bandami UPA.

W piśmie do IPN Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. arch. Ryszard Witek powołuje się na porozumienie z Wojewodą Podkarpackim (obecnie jest nim dr Ewa Leniart z PiS, wcześniej dyrektorka oddziału IPN w Rzeszowie) z marca 2018 roku, w związku z ustawą z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodnie z porozumiem z ub. roku, podkarpacki INB zasięga opinii w IPN, czy np. dany pomnik nie spełnia warunków określonych we wspomnianej ustawie.

W związku z tym, Podkarpacki Wojewódzki INB wszczął postępowanie administracyjne ws. „usunięcia pomnika poświęconego poległym w walkach z faszystowskimi bandami U.P.A. w latach 1944-1947 żołnierzom WP, WOP, KBW, funkcjonariuszom MO i ORMO [pis. oryg. – red.]”, który znajduje się w Birczy. Zwrócono się do IPN o opinię w tej sprawie.

Podobnej treści pismo przesłano do Urzędu Gminy w Birczy, zawiadamiając o wszczęciu postępowania ws. usunięcia pomnika. Poinformowano też, że sprawa zostanie rozstrzygnięta po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz stanowiska Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

Sprawę na portalu społecznościowym skomentował prof. Andrzej Zapałowski, ekspert ds. geopolityki i bezpieczeństwa oraz historyk, który w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. zagadnieniem walk polskich formacji z bandami UPA na Podkarpaciu. Wynika z tego, że władze Birczy nie chciały zgodzić się na modyfikację napisu na tablicy i usunięcie z niej wzmianki o milicjantach, którzy również bronili miasteczka przed banderowcami. W jej skład wchodzili jednak w zasadniczej części żołnierze AK i samoobrony lokalnej, chcący w ramach MO móc bronić się przed UPA.

„Bircza nie chce się zgodzić na usuniecie z tablicy pomnika słowa „milicjantów”, którzy jej bronili razem z wojskiem przed UPA, to podjęto działania, aby usunąć cały pomnik” – napisał prof. Zapałowski. „Przypominam, iż milicjantami byli głównie żołnierze AK i lokalnej samoobrony.Myślę, iż w nadchodzących wyborach lokalne społeczeństwo powinno podziękować obecnej władzy w urnach wyborczych. Pokazujcie to we wszystkich gminach powiatu przemyskiego!”.

MON nie chce Birczy

Tydzień temu informowaliśmy o kuriozalnym piśmie dr hab. Pawła Huta, Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, który powiązał sprawę powrotu Birczy na tablicę na Grobie Nieznanego Żołnierza z odbudową Pałacu Saskiego. Miałaby ona zostać rozpatrzona w ramach zapowiadanej realizacji tego projektu. W październiku 2018 roku informowaliśmy, powołując się na informacje uzyskane w IPN, że po tym, jak pozytywnie zaopiniowano sprawę Ronda Obrońców Birczy w Elblągu jest duża szansa, że Bircza wróci na tablicę przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do MON.

W latach 1945-1946 Bircza była broniona przed atakami ze strony UPA przez „ludowe” Wojsko Polskie i milicję. Cześć zabitych bojówkarzy UPA, biorących udział w atakach na Birczę, spoczywa obecnie na ukraińskim cmentarzu wojskowym w Przemyślu-Pikulicach. Nazwa Birczy została „po cichu” usunięta w listopadzie 2017 roku tuż przed oficjalnym odsłonięciem przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, bez konsultacji z IPN i bez jego aprobaty.

Wcześniej szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wjatrowycz formułował insynuacje, że są one poświęcone „czekistom” walczącym z UPA. Później precyzował, że ma na myśli właśnie Birczę. Jeszcze przed uroczystym odsłonięciem tablic w MON dwuznacznie powiedziano nam jedynie, że „na razie tablice są w takiej formie, w jakiej zostały zrobione”. Kresy.pl jako pierwsze zajęły się tą sprawą.

Stanowisko IPN i ekspertów

Należy zaznaczyć, że w uzasadnieniu dla pozytywnej decyzji szefa IPN ws. Ronda Obrońców Birczy w Elblągu stwierdzono, że nazwa „nawiązuje do działań lokalnej Samoobrony, żołnierzy Wojska Polskiego, milicjantów, którzy w latach 1944-1947 bronili mieszkańców Birczy i okolicznych miejscowości przed atakami nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA”. „Celem UPA w czasie III ataków na Birczę w latach 1945-1946 było zniszczenie Birczy” – podkreśla IPN, przywołując na dowód słowa Mirosława Huka ps. Hryhora, prowidnyka I Okręgu OUN tzw. Zakerzońskiego Kraju. IPN podkreśla, że „celem milicjantów i żołnierzy Wojska Polskiego broniących Birczy była przede wszystkim skuteczna ochrona polskiej ludności przed UPA”, a wśród obrońców, którzy weszli w skład „instytucji mundurowych Polski ‘Ludowej’”, byli m.in. byli żołnierze AK. „W owym czasie nie było innej możliwości uchronienia naszych rodaków na tym terenie przed działalnością ukraińskich nacjonalistów” – zaznacza IPN.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2017 r. portal Kresy.pl otrzymał z MON kuriozalną odpowiedź uzasadniającą usunięcie nazwy Birczy. MON napisało wówczas, że „decyzja o jej usunięciu podyktowana była koniecznością wyboru spośród 200 miejscowości o podobnym charakterze, podobnych wartościach historycznych”.

Kresy.pl jako piersze poprosiły o opinię historyków, dr. hab. Andrzeja Zapałowskiego, prof. URz i Leszka Żebrowskiego, o odniesienie się do zarzutów odn. Birczy, formułowanych m.in. przez Wjatrowycza. Obaj eksperci nie pozostawili na wypowiedzi szefa ukraińskiego IPN suchej nitki. Zarówno Zapałowski jak i Żebrowski wskazują, że na terenach zagrożonych przez OUN-UPA w okolicach Birczy panował nieformalny rozejm pomiędzy polskim podziemiem a oddziałami „ludowego” Wojska Polskiego. Co więcej, żołnierze AK i BCh masowo wstępowali do oddziałów milicji po to, by móc dalej bronić swoich miejscowości przed OUN-UPA. W związku z tym nie dochodziło do walk między siłami formalnie podległymi komunistom a polskim podziemiem.

Jacek Boki - Elbląg 19 styczeń 2019 r.

Źródła:

Wszczęto postępowanie ws. usunięcia z Birczy pomnika jej obrońców, poległych w walkach z UPA

https://kresy.pl/wydarzenia/wszczeto-postepowanie-ws-usuniecia-z-birczy-pomnika-jej-obroncow-poleglych-w-walkach-z-upa/

Email od profesora Andrzeja Zapałowskiego z 18 stycznia, godzina 23;51

Instytut Pamięci Narodowej?

http://mysl-polska.pl/1794

Poseł Winnicki dla Kresy.pl: PiS jest partią probanderowską

https://kresy.pl/wydarzenia/posel-winnicki-dla-kresy-pl-pis-jest-partia-probanderowska/

Klimkin: Oczekiwaliśmy na taką decyzję TK. Teraz trzeba rozmawiać o odnowieniu naszych upamiętnień w Polsce

https://kresy.pl/wydarzenia/klimkin-oczekiwalismy-na-taka-decyzje-tk-teraz-trzeba-rozmawiac-o-odnowieniu-naszych-upamietnien-w-polsce/

KOMENTARZE

 • no to się
  po prostu w głowie nie mieści... jak można być taką antypolską szują?
 • Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski."Nigdy nie oddam głosu na PiS
  https://youtu.be/h0y-fu3sQ6E

  Wojewoda podkarpacki i inspektorzy nadzoru itp. są opłacani i żyją dobrze dzięki temu....z pieniędzy podatników m.in. z Birczy, którzy żyją i płacą na pensję wojewody, dzięki temu że ich Dziadków i Rodziców ocalili bohaterscy obrońcy Birczy!I jako wynajęci pracownicy mają słuchać głosu obywateli, którzy ich utrzymują!!
  To co się dzieje, to jakiś niewyobrażalny skandal!!na rękę ukraińskim ekstremistom,zacierającym brudne łapska.Banderowskie zwyrole w Polsce i na Ukrainie otwierają szampana!

  Banderowskie pomniki UPA W POLSCE!!!!!!!!!!!!!!!
  http://isakowicz.pl/nielegalne-pomniki-upa-niestety-wciaz-w-polsce-powstaja/

  https://gazetalubuska.pl/pomniki-upa-wciaz-sa-czczone-w-polsce-polegli-za-wolna-ukraine/ar/12099776#polska-i-swiat

  szczególnie po 89 roku powstawały pomniki UPA W POLSCE!!!

  Pomniki UPA zaczęły powstawać na pograniczu z Ukrainą po 1989 roku. W większości przypadków było to działanie nielegalne, ale dbano o to, by takie pomniki stawiać na grobach. Wtedy bardzo trudno je usunąć - powiedział w rozmowie z „Polską” jeden z mieszkańców powiatu przemyskiego, interesujący się tą kwestią.

  Czytaj więcej: https://gazetalubuska.pl/pomniki-upa-wciaz-sa-czczone-w-polsce-polegli-za-wolna-ukraine/ar/12099776#polska-i-swiat


  https://niezlomni.com/pomniki-upa-wyrastaja-w-polsce-jak-grzyby-po-deszczu-polka-za-postawienie-krzyza-trafila-do-prokuratury/

  Polakom odbiera się polskośc!!

  http://dziennik.artystyczny-margines.pl/nielegalne-pomniki-upa-na-podkarpaciu/
 • @Olka P. 19:21:07
  Jedna z szuj antypolskich już dała 1 , nawet się domyślam KTO!
 • @trojanka 19:29:08
  Zrzutka!!nawet nieduże kwoty mile widziane, wszystko jawne i poparte fakturami i zdjęciami!

  https://t.co/owFiN6a3m8
 • Dr Lucyna Kulińska ,bardzo dobre podsumowanie!
  https://youtu.be/v5uDB38ugik
 • Jak to widzą na Ukrainie, tekst ze stycznia 2011 roku.
  Podaję link do tekstu w j. ukraińskim, każdy może przetłumaczyć go sobie przez translator - wnioski: bardzo źle to dla nas wygląda, przy tych opcjach politycznych POPIS i ich przystawek, mogę przyjąć tezę, że Polska to już prawie kolonia ukraińska pod protektoratem Usraela.
  Zresztą, każda rezolucja w ONZ w sprawie nazizmu jest blokowana tylko przez dwa państwa: USA i Ukrainę.
  Link:
  https://tsn.ua/analitika/rizdvyaniy-biy-upa-bircha-7-cichnya-1946.html?_ga=2.108900672.397288876.1547922165-1585996951.1547922165
 • WŁADYSŁAWA KAMIŃSKA - świadek rzezi wołyńskiej
  https://www.youtube.com/watch?v=lwf5nVkGE8A
  https://www.youtube.com/watch?v=_V_u1yBH9EY
 • 20 V 2012 PODKAMIEŃ - Odsłonięcie pomnika
  Świetny dokument " na Moskali chcieli zrzucić "- tak, świadkowie mówią, jeszcze żyje ich trochę a jak już pomarli, są filmy z ich wspomnieniami.
  Filmy, które trzeba zapisywać, gdyż jak tak dalej pójdzie, znikną z YT.
  https://www.youtube.com/watch?v=mC8e3K0npAQ
 • @trojanka 19:27:29
  Byliśmy żywi jak wy, będziecie prochem jak my.
  Musicie zadbać o naszych zmarłych - Podkamień film z 2009 roku
  https://www.youtube.com/watch?v=XTu7TO5_as8
  https://www.youtube.com/watch?v=C6KqFsPbeFs
  https://www.youtube.com/watch?v=ZX6TAOkZoMQ
 • W tym czasie, kiedy wojewoda podkarpacki chce likwidować pomnik Obrońców Birczy i ofiar morderców z UPA,
  po wizycie Czaputowicza /Unia Wolności obecnie PIS/urzędnik ukraiński Klimkin żąda odnowienia pomników morderców z UPA w Polsce i utrzymuje zakaz ekshumacji pomordowanych przez UPA i ukraińskie chłopstwo.... Polek i Polaków na Ukrainie!!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031