Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
262 posty 345 komentarzy

Bircza wraca jak bumerang

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Elblągu zniszczono tablicę upamiętniającą obrońców Birczy. To nie była przypadkowa dewastacja

 

Helena Leman - 13 listopad 2018 r.

13 października tego roku na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Legionów w elbląskiej dzielnicy Kamionka miała zostać odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona obrońcom Birczy. O siódmej rano tego dnia ktoś zauważył jej dewastację, zrobił zdjęcie i wrzucił do internetu. Na tablicy z napisem: Rondo Obrońców Birczy zamalowano Birczę i napisano: Rondo Obrońców Ubecji.

– To nie była przypadkowa dewastacja, zwykłe pomazanie sprejem przez nastoletnich grafficiarzy, lecz przemyślane działanie – mówi Jacek Boki, pomysłodawca tablicy, współpracownik portalu Kresy.pl. – Litery starannie wycięto z szablonu i namalowano białą farbą. Poprzedniego dnia pracowaliśmy na rondzie prawie do dziesiątej wieczorem. Umieszczaliśmy z przodu kamienia, na którym jest tablica, ziemię z cmentarzy wojskowych z Birczy i Borownicy zawierającą szczątki ofiar walk z UPA w latach 1944-1947. Rano mieliśmy dokończyć prace. Ktoś musiał nas obserwować.

Reakcja władz miejskich była natychmiastowa. Pracownicy zarządu zieleni miejskiej już przed dziewiątą rano napis usunęli, oczyścili też z farby pamiątkowy głaz i tablicę. Uroczystość jej odsłonięcia odbyła się bez zakłóceń. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miejskich Elbląga i gminnych podprzemyskiej Birczy, mieszkańcy tej miejscowości i politycy. Wartę przy pomniku zaciągnął poczet sztandarowy z Liceum Ogólnokształcącego w Birczy o profilu wojskowym.

Dać jasny sygnał

19 października Jacek Boki zawiadamia policję o zniszczeniu tablicy. – Przyjmujący zgłoszenie funkcjonariusz starał się mnie zbyć – relacjonuje. – Całą sprawę bagatelizował, określał jako wykroczenie, wybryk chuligański, a ja domagałem się, żeby było prowadzone dochodzenie z Kodeksu karnego. Około godziny tak go przekonywałem. W końcu wszczęto postępowanie z art. 261 kk.

Artykuł stanowi: „Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

– Nie mogłem dewastacji tablicy zostawić bez żadnej reakcji – tłumaczy Jacek Boki. – W ten sposób postanowiłem dać jasny sygnał, że na takie praktyki zgody nie ma. O upamiętnienie w Elblągu ofiar OUN-UPA walczyliśmy od lutego br., legalnie. Najpierw do rady miasta zgłosiliśmy trzy propozycje: ulicę, plac Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, ulicę, plac kpt. Henryka Cybulskiego, obrońcy Przebraża, i Obrońców Birczy. Radni przegłosowali tę ostatnią. Sprawa trafiła do wojewody, który zwrócił się do IPN z pytaniem, czy proponowana przez nas nazwa nie stoi w sprzeczności z zakazem propagowania komunizmu, gdyż Birczy broniło Ludowe Wojsko Polskie. Opinia IPN była pozytywna.

W Wojsku Polskim służył ojciec pana Jacka. Urodzony w Glebowej Rudni pod Bobrujskiem na Białorusi, najpierw został wcielony do Armii Czerwonej. Gdy oficer polityczny nie chciał się zgodzić na jego przeniesienie do kościuszkowców, musiał się uciec do groźby. Po wojnie za to wymuszenie został aresztowany i przesiedział w więzieniu NKWD na terenie byłej bazy wojskowej w Sławnie prawie rok.

– Dla mojego ojca, jak i wielu innych Polaków z Kresów, służba w 2. Armii WP była kwestią przeżycia, wyrwania się z ZSRR do Polski. Na przełomie lat 1944/1945 ojciec brał udział w walkach z OUN-UPA na Lubelszczyźnie. Na Białorusi zostawił rodziców. Dopiero w 1970 r. udało mu się tam pojechać. Gdy niedawno ktoś wrzucił cegłę do synagogi w Gdańsku-Wrzeszczu, kontrolę nad śledztwem objął minister spraw wewnętrznych. Gdy niszczy się tablicę upamiętniającą kresowiaków, jest cisza. Jak widać, są równi i równiejsi – podkreśla Jacek Boki.

Upamiętniać czy nie

Kłopot z upamiętnieniem obrony Birczy nie jest nowy. W ubiegłym roku przed Świętem Niepodległości nazwa ta pojawiła się na jednej z dwóch tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza. 9 listopada 2017 r. przewodniczący Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz oświadczył: „Wśród tych, którzy zginęli na terenach Polski powojennej w walce z ukraińskimi powstańcami, najwięcej było przedstawicieli komunistycznej bezpieki. A więc od teraz w Polsce na szczeblu państwowym upamiętniani są czekiści wraz z tymi, którzy mają na rękach krew polskich patriotów”.

Wkrótce po tym oświadczeniu Bircza zniknęła z Grobu Nieznanego Żołnierza. 10 listopada 2017 r. szef MON Antoni Macierewicz odsłonił tablicę bez wymienionej pierwotnie jako ostatnia nazwy.

„Państwowa polityka historyczna RP współgra bowiem z polityką historyczną Ukrainy na płaszczyźnie wojującego antykomunizmu. Żołnierze Wojska Polskiego, które walczyło na froncie wschodnim, a po wojnie m.in. w obronie ziem południowo-wschodnich przed UPA, zostali przecież wykluczeni przez znanego historyka obozu władzy z tradycji polskiego oręża”, komentował zniknięcie Birczy z tablicy Bohdan Piętka w PRZEGLĄDZIE w grudniu 2017 r.

Obrony Birczy były trzy. Pierwszy atak UPA nastąpił 22 października 1945 r. Zginęło w nim 19 żołnierzy i 11 cywilów. W drugim, w nocy z 29 na 30 listopada, UPA chodziło bardziej o spalenie okolicznych wsi. Straty polskie w Birczy wyniosły kilku zabitych. Trzeci, największy atak miał miejsce w nocy z 6 na 7 stycznia 1946 r. i zakończył się pogromem UPA.

„Broniący Birczy żołnierze pochodzili z pododdziałów 9. i 17. Dywizji Piechoty – pisał Bohdan Piętka. – Ta pierwsza składała się w większości z byłych żołnierzy AK pochodzących z Wołynia. O sukcesie trzeciej obrony Birczy zdecydował ogień kompanii moździerzy dowodzonej przez por. Witolda Grabarczyka, który wcześniej należał do zgrupowania »Osnowa« wchodzącego w skład 27. Wołyńskiej DP AK. W 1954 r., gdy wyszło na jaw, że był w AK, został zdegradowany i skazany na pracę w kopalni węgla. Do korpusu oficerów przedwrześniowych należał też dowódca batalionu broniącego Birczy mjr Leon Lubecki”.

O broniących Birczy byłych żołnierzach AK napisano też w opinii IPN z sierpnia 2018 r., dotyczącej nazwy ronda w Elblągu. – Bircza zniknęła z tablicy, najprościej rzecz ujmując, dlatego, że jej obrona nie mieści się w ciasnych intelektualnie ramach polityki historycznej. Mieszczą się w niej bowiem jedynie czarno-białe obrazy, na których łatwo wskazać dobrych i złych, bohaterów i zdrajców, tych, którzy o Polskę walczyli. Tymczasem o ile w przypadku pozostałych wymienionych na tablicy wsi z banderowcami walczyły głównie samoobrony złożone z mieszkańców, nierzadko wspierane przez oddziały partyzanckie, o tyle w przypadku Birczy było inaczej – obroniły ją głównie oddziały LWP, ale przy udziale Milicji Obywatelskiej i osławionego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – tłumaczył w mediach Mirosław Maciorowski.

– Mój ojciec, który był hubalczykiem, z czterema innymi mieszkańcami pojechał do Bieruta w sierpniu 1945 r. prosić o przysłanie wojska, gdyż bandy grasowały strasznie. A dzisiaj się sugeruje, że obrońcy byli niewłaściwi. Więc pytam, czy bronieni mieli dać się zabić? Czym zawinił przemarznięty, wystraszony, niedożywiony 18-, 19-letni chłopak, który marzył o powrocie do domu, a ginął w Birczy, przerzucony w Bieszczady już po skończeniu wojny? Prościej byłoby, gdyby Birczy na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza wcale nie umieszczano. Przynajmniej nie byłoby takiego dyskomfortu, uczucia żalu, złości. Nagle w nocy nie wiadomo kto i dlaczego zdejmuje napis. Mieszkańcy Birczy powinni zostać za to przeproszeni – mówi Wojciech Bobowski, były przewodniczący Rady Gminy Bircza.

Kontrowersje

W styczniu 2018 r. w miesięczniku „Historia Do Rzeczy” ukazał się artykuł nawiązujący do trzeciej obrony Birczy. Autor opisuje w nim przyjazd do Polski w latach 90. Anny Karwańskiej, żony jednego z poległych dowódców UPA, Dmytra Karwańskiego „Orskiego”, która postanowiła doprowadzić do godnego pochówku męża i jego towarzyszy. Zanim partyzanci UPA spoczęli na cmentarzu wojennym w Przemyślu, zespół antropologów prof. Andrzeja Koli z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dokonał oględzin szczątków. „Ekshumacja ujawniła, że część zabitych nie zginęła w walce, ale po dostaniu się do niewoli została zamordowana strzałami w głowę lub zatłuczona zapewne kolbami na śmierć. Te informacje trudno jednak usłyszeć z ust głośno sławiących heroizm żołnierzy, organizatorów IV obrony Birczy”, podkreśla w tekście autor.

Artykuł wywołał oburzenie wśród mieszkańców gminy. Marta Kostka, wicedyrektorka Zespołu Szkół w Birczy, napisała w tej sprawie list do redaktora naczelnego „Do Rzeczy”: „Stronniczego i tendencyjnego artykułu pana Arkadiusza Karbowiaka »Tragedia Birczy« nie mogłam pominąć milczeniem. Co o rozgrywającym się dramacie jej mieszkańców może wiedzieć osoba niezwiązana z tą ziemią. Tutaj na przeszłość patrzy się inaczej. Zmotywowałam historyka uczącego w naszej szkole Grzegorza Piwowarczyka do napisania odpowiedzi na ów artykuł”.

Reakcji na list ani publikacji materiału Grzegorza Piwowarczyka nie było. W materiale nadesłanym do redakcji historyk podważa tezy postawione w artykule: „Ilu członków UPA zginęło? W tekście »Tragedia Birczy« podano, że 23 banderowców. Moim zdaniem nie można tak klarownie podać liczby ofiar. W źródłach pojawiają się różne dane. Pan Karbowiak podał, że tylko na dwóch szkieletach były widoczne ślady ran od walki. Autor stwierdził jednoznacznie, że zostali zamordowani po dostaniu się do niewoli. Po pierwsze, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, czyli prokuratura IPN, stwierdziła, że nie da się jednoznacznie ustalić, czy pochowani w Birczy banderowcy zostali zamordowani po wzięciu do niewoli. Śledztwo o sygnaturze akt S 2/02/Zk umorzono. Po drugie, autor tekstu przytacza słowa Iwana Fedaka »Hordyja«, który stwierdził, że w jego roju zginęły trzy osoby. Anna Karwańska miała usłyszeć od atakującego Birczę upowca, że jej mąż zginął trafiony kulą w czoło. Inne przytoczone przeze mnie źródło, czyli zeznanie banderowca »Kłyma«, podaje liczbę 14 zabitych w czasie szturmu na Birczę. Poza tym sami Ukraińcy pisali o sotni »Orskiego«, że »poszła w piekło« polskiego ostrzału. Ile mogło tam zginąć osób? Dwie? Polscy żołnierze nie strzelali ślepakami”.

– Mój sąsiad, który dobiega osiemdziesiątki – mówi Wojciech Bobowski – opowiadał mi, że po ostatnim napadzie rano 7 stycznia 1946 r. widział wiele ciał nad rzeką w Birczy. Lecz nie wykluczam sytuacji, że ktoś w odwecie mógł kogoś zabić po walce. Wtedy naprawdę był straszny czas. Nie zmienia to jednak faktu, że na naszą miejscowość przypuszczono trzy ataki i miała ona zostać unicestwiona. Mówił o tym prowidnyk I Okręgu OUN Mirosław Huk „Hryhor” na odprawie 5 stycznia 1946 r., cytuję za IPN.

Bircza walczy dalej

O przywrócenie Birczy na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza monitowali od początku u byłego i obecnego ministra obrony narodowej, u premier Beaty Szydło i premiera Morawieckiego. Pisali do prezydenta RP. Już 16 listopada ub.r. powstał Komitet Pamięci i Obrony Dobrego Imienia Obrońców Birczy. W jego skład weszli m.in. kompozytor Krzesimir Dębski, Stanisław Srokowski – pisarz, współautor scenariusza do filmu „Wołyń”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 21 listopada ub.r. usunięciu nazwy z tablicy poświęcona została sesja Rady Gminy Bircza.

W petycji z 7 grudnia 2017 r. do ministra Macierewicza czytam: „Birczanie to ludzie twardzi i honorowi, dumni ze swojej miejscowości. Uważamy, że honor i duma w obecnej sytuacji zostały w sposób karygodny naruszone, a zdjęcie tablicy z nazwą miejscowości Bircza jest upokarzające, zarówno dla tych, którzy o nią walczyli, jak i dla obecnych jej mieszkańców”.

Na rynku w Birczy stoi pomnik jej obrońców, wzniesiony 15 lat po wojnie. Napis na nim koliduje z obecną ustawą o dekomunizacji. 29 marca br. Rada Gminy Bircza uchwaliła nową inskrypcję w brzmieniu: „Żywi to pamiętają. Żywi dziś czuwają. W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego, Wojsk Ochrony Pogranicza, Milicjantom, Członkom lokalnej samoobrony, Podziemia niepodległościowego poległym w walkach z oddziałami zbrodniczych formacji OUN i UPA na terenie gminy Bircza w latach 1944-47”. Inskrypcja nie uzyskała akceptacji wojewody ani IPN. Zalecany napis ma brzmieć: „Pamięci obrońców Birczy i okolicznych miejscowości poległych w walce z oddziałami zbrodniczych formacji OUN i UPA w latach 1944-47”. – My na taką treść się nie zgadzamy. Ponieważ termin już minął, wojewoda nie może uchylić naszej decyzji w trybie administracyjnym, uchwałę rady gminy może uchylić tylko sąd – zastrzega Wojciech Bobowski.

Wyrzucenie Wojska Polskiego z inskrypcji jest niezrozumiałe, zwłaszcza że we wspomnianej wyżej opinii IPN czytam: „Należy podkreślić, że celem milicjantów i żołnierzy Wojska Polskiego broniących Birczy była przede wszystkim skuteczna ochrona ludności polskiej przed UPA. W owym czasie nie było innej możliwości uchronienia naszych rodaków na tym terenie przed działalnością ukraińskich nacjonalistów”.

Sprawca nieznany

6 listopada Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, informuje, że w sprawie zniszczenia tablicy „prowadzone jest dochodzenie, lecz na tę chwilę nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów”. Godzinę po otrzymaniu tej wiadomości dzwoni do mnie Jacek Boki, mówiąc, że właśnie odebrał pismo o zamknięciu dochodzenia. – Spodziewałem się tego – komentuje. Lecz są i dobre wiadomości. – Właśnie się dowiedziałem, że z inicjatywy IPN ma stanąć na rondzie tablica poświęcona wszystkim ofiarom ludobójstwa OUN-UPA.

Radny SLD Andrzej Tomczyński, który pomagał przy usunięciu malunku z tablicy, zastanawia się, kto to mógł zrobić. – Może to jakaś prowokacja? W gronie znajomych mam wielu Ukraińców, którzy mieszkają tu od 60 lat. Aż nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś zadał sobie tyle trudu.

Mieszkańcy Birczy są wdzięczni elblążanom za pierwszą w Polsce inicjatywę uczczenia obrony ich miejscowości. Jacek Boki i Marek Pruszak, były przewodniczący rady miasta, zostali wyróżnieni tytułem Zasłużony dla Gminy Bircza.

– Bircza swoje przeszła – podsumowuje Wojciech Bobowski. – We wrześniu 1939 r. 2 km od rynku stoczono tu największą bitwę na Podkarpaciu, potem nastąpił Holokaust, na okolicznych wzgórzach zamordowano ponad tysiąc tutejszych Żydów, następnie Bircza stała się schronieniem dla ludności uciekającej przed terrorem band UPA. Trzeba oddzielić sprawy polityczne i gospodarcze od historii. My nie mówimy źle o Ukraińcach. Lecz sprawy historyczne muszą zostać wyjaśnione i uregulowane, a nie owijane w grzeczne półsłówka, gdyż za kilkanaście lat, jak odejdą ostatni żywi świadkowie, łatwiej będzie tymi faktami manipulować. Dlatego teraz szczególnie musimy zadbać o pamięć, o pomniki i groby, stać twardo na swoim stanowisku, aby błędy i demony przeszłości nie wróciły.

Źródło:

https://www.tygodnikprzeglad.pl/bircza-wraca-bumerang/

KOMENTARZE

 • BIRCZA NASZEJ PAMIĘCI
  jakim to prawem chcecie zabić Prawdę

  i zniszczyć pamięć zbrodni na Polakach

  dziś Bircza jest tym świętym miejscem które

  trwać będzie w sercach pomnikach i datach  dzisiaj najwyższą polską racją stanu

  to przecież pamięć deptana przez wroga

  nie ! żaden Polak tak by nie postąpił

  w imię Ojczyzny Honoru i Boga!  bo dzisiaj znów wokół polskiego domu

  słychać po nocach szepty i szczęk broni

  obcy rysują nowy kontur Polski

  więc w naszych sercach trwożne larum dzwoni  obcy roznoszą wirus nienawiści

  a w nas naiwność sporu w imię nasze

  słowa rzucane jak zatrute ziarno

  i spór i kłamstwo z kolejnym Judaszem  i wszechobecny baner propagandy

  knebel cenzury z lęku i obawy

  daty wieszane na murach pogardy

  i poplątane wszystkie nasze sprawy  Bircza pamięci to nasza obrona

  przed banderowską resekcją sumienia

  dziś nie pomniki prawdy trzeba burzyć

  lecz mur stawiany z kłamstwa i milczenia..!


  http://niepoprawni.pl/blog/lwow47/bircza-naszej-pamieci
 • Jeżeli mamy takie władze i takich patriotów to przegrywamy!!
  https://kresy.pl/wydarzenia/polska/ukraincy-swietuja-zjednoczenie-ukrainskich-ziem-wojsko-polskie-przysyla-asyste-video-foto/

  We wtorek 22. stycznia br. na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie środowiska ukraińskie w Polsce zorganizowały uroczystość składania wieńców na grobach i pod pomnikiem ukraińskich żołnierzy.
  Miała ona związek z Dniem Jedności Ukrainy – ukraińskim świętem państwowym upamiętniającym tzw. Akt Zjednoczenia dwóch ukraińskich parapaństw – Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na świętowanie 100-lecia wydarzenia, które w swoim czasie godziło w interesy odradzającej się Rzeczypospolitej, na wniosek strony ukraińskiej Wojsko Polskie przysłało asystę wojskową.

  Jak podały ukraińskie media, w tym agencja Ukrinform oraz „Nasze Słowo”, w uroczystości wziął udział ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, przedstawiciel organizacji zajmującej się opieką nad grobami żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej Jerzy Rejt oraz przedstawiciele społeczności ukraińskiej a także, jak twierdzono, polskiej.

  Pod pomnikiem poświęconym żołnierzom URL, którzy po układzie Piłsudski-Petlura walczyli w obronie Warszawy w 1920 roku, złożono wiązanki z ukraińskimi barwami. Jak wynikało ze słów ambasadora Deszczyci, zebrani świętowali zjednoczenie „ukraińskich ziem”......................................................


  Jak można zauważyć na fotografiach wykonanych podczas tego wydarzenia, podczas uroczystości była obecna wojskowa asysta honorowa Wojska Polskiego wraz z trębaczem i werblistą. Polscy wojskowi składali m.in. wiązanki pod pomnikiem ukraińskich żołnierzy. Jak ustaliły Kresy.pl w Garnizonie Warszawa, asysta została przydzielona przez dowództwo garnizonu na wniosek attaché obrony przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Rzeczniczka garnizonu ppłk Joanna Klejszmit nie odniosła się do naszych pytań odnośnie kontrowersyjności przydzielania asysty wojskowej dla świętowania wydarzenia, które w swoim czasie miało wymowę antypolską. „Wojskowa asysta honorowa cyklicznie bierze udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne dla krajów, które mają swoje przedstawicielstwa w Polsce” – skomentowała ppłk Klejszmit.

  Nie jest jasne, na jakiej podstawie Wojsko Polskie w ogóle przyznało stronie ukraińskiej asystę wojskową. Jak stanowi Ceremoniał Garnizonu Warszawa, przyznanie asysty wojskowej dla składania wieńców przy pomnikach i innych miejscach pamięci narodowej jest możliwe w przypadku „delegacji zagranicznych”.

  Ceremoniał wyraźnie stwierdza, że delegacja zagraniczna musi przebywać w Polsce na zaproszenie jednej z instytucji, w domyśle polskiej. Dokument nic nie wspomina o przyznawaniu asysty na wniosek placówek dyplomatycznych obcych państw.


  Ukraińskie święto państwowe Dzień Jedności Ukrainy upamiętnia proklamowanie aktu zjednoczenia URL i ZURL 22. stycznia 1919 roku w Kijowie. W tym czasie samozwańcza Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa rościła sobie prawa do ziem dawnej Galicji Wschodniej (Małopolski Wschodniej) i toczyła o nie zaciekłe boje z odradzającą się Polską.

  Na mocy Aktu Zjednoczenia przywódca URL Symon Petlura wysłał ZURL posiłki w wielkości 6 tys. żołnierzy w celu walki z Polską. W czasie wojny siły ZURL dokonały szeregu zbrodni na polskich jeńcach wojennych oraz ludności cywilnej. Kres istnieniu ZURL położyła ofensywa wojsk polskich w drugiej połowie 1919 roku.


  W sierpniu ub. roku Wojsko Polskie wysłało żołnierzy do Kijowa na defiladę z okazji innego ukraińskiego święta – Dnia Niepodległości Ukrainy. Polscy wojskowi maszerowali tam przy wtórze banderowskich pozdrowień „Sława Ukrainie-herojam sława” oraz hymnu ludobójczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, który stał się oficjalnym hymnem ukraińskich sił zbrojnych.
 • Polska importuje jabłka z Ukrainy i wieprzowinę z Litwy ze sterfy ASF.
  Tymczasem poniedziałkowy protest POLSKICH rolników telewizja patriotów inaczej, republika nazwała:

  Telewizja Republika na swojej stronie opatrzyła artykuł o zapowiadanych wielkich protestach rolników tytułem „Ruska agentura rozpoczyna akcję?!”. Lider AGROunii Michał Kołodziejczak poinformował, że sprawa została skierowana na drogę prawną.

  https://kresy.pl/wydarzenia/media-polska-juz-importuje-swieze-jablka-z-ukrainy/

  https://kresy.pl/wydarzenia/polska-przywroci-import-swin-z-tzw-czerwonych-stref-asf-z-litwy/

  https://kresy.pl/wydarzenia/telewizja-republika-o-protestach-rolnikow-z-agrounii-ruska-agentura-rozpoczyna-akcje/

  Teraz, wszystkie niewygodne dla władzy zdarzenia lub ludzi nazywamy "antysemitami" lub "ruską agenturą."


  Jeżeli chodzi o samych "oskarżaczy" to oczywiście nieprawda ,że są ruskimi agentami.I bardzo się oburzają na to stwierdzenie.

  Jak to mówią kto pod kim dołki kopie.....
  https://www.pch24.pl/czy-pis-i-medialni-poplecznicy-wladzy-to-ruscy-agenci-,46772,i.html

  To może nie w temacie, ale pokazuje dlaczego prawowici mieszkańcy Birczy , utrzymujący ze swojej ciężkiej pracy urzędników, wojewodę podkarpackiego i całe tabuny urzędników, musza w tak rozpaczliwy sposób walczyć o to, co ich przodkom i im się należy!!Czyli o szacunek dla tych którzy oddali życie ,by ci obecni mieszkańcy miasta i okolic mogli przyjść na świat.
  Dlaczego musza walczyć i użerać sie o zwykłą PRAWDĘ?????

  Bo wielu Polaków,jest już tak albo zastraszonych albo ma wyprane mózgi propagandą, że NIE szanuje swojej historii i Ojczyzny może nawet jej nienawidzi!Ku wielkiej uciesze ukraińskiej diaspory, zdobywającej coraz większe prawa i beneficja w Polsce kosztem Polaków.

  Dodatkowo, powtarzam artykuł z ukraińskiej strony stana.ua która powtórzyła go za stroną foreginpolicy.com ,na temat pana Wiatrowycza, który był głównym szczekaczem w sprawie upamiętniania Obrońców Birczy!

  Autorytatywny amerykański magazyn oskarżył Wiatrowycza i jego instytut fałszowania historii.

  Autorytatywny amerykański magazyn Foreign Policy opublikował artykuł, w którym oskarża ukraińskiego historyka Wladimira Wiatrowicza, o usunięcie materiałów z pogromów i czystek etnicznych z archiwów państwowych w celu wybielenia OUN-UPA i innych ukraińskich nacjonalistów.

  Mówi o tym artykuł Josha Cohena The Historian Whitewashing Ukraine's Past. Autor zauważa, że ​​w maju 2015 r. Petro Poroszenko podpisał ustawę o przeniesieniu wszystkich narodowych archiwów sowieckich organów represyjnych, takich jak KGB i jej następców do SBU, do dyspozycji organizacji państwowej Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem Wiatrowycza.

  Według Cohena niepokój o integralność ukraińskich archiwów pod Wiatrowyczem, wynika z jego złej sławy wśród zachodnich historyków, którzy wierzą, że chętnie ignoruje lub nawet fałszuje historyczne dokumenty.

  „Naukowcy z jego zespołu publikuje zestawienie sfałszowanych dokumentów - powiedział profesor rosyjskiej i radzieckiej historii z Northeastern University Jeffrey Berds. - Wiem o tym, ponieważ widziałem oryginały, robilismy kopie, a następnie porównaliśmy swoje rekordy z oryginałem”, zacytował naukowca Cohen.

  Berds mówi o książce odszyfrowanych dokumentów o objętości 898 stron, opracowanej przez jednego z kolegów Vyatrovicha. Berds nazywa tę książkę pomnikiem czyszczenia i falsyfikacji słownej, w której z dokumentów usunięto całe zdania, a nawet paragrafy: wszelkie materiały krytykujące ukraiński nacjonalizm, wyrażające niezadowolenie i nieporozumienia w szeregach kierownictwa OUN-UPA, sekcje.

  "Trudno mi było pracować w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, kiedy kierował nim Wiatrowycz" - powiedział kanadyjski naukowiec pochodzenia ukraińskiego, Marco Tsarinnik, który od wielu lat bada ukraińską historię XX wieku. "Posiadam również dowody, że Wjatrowicz fałszował historyczne zapiski i publikacje, a następnie szukał różnych powodów, aby uniemożliwić mi zobaczenie obciążających materiałów. "


  powiedział kanadyjski naukowiec pochodzenia ukraińskiego, Marco Tsarinnik, który od wielu lat bada ukraińską historię XX wieku. "Posiadam również dowody, że Wjatrowicz fałszował zapisy historyczne w swoich publikacjach, a następnie szukał różnych powodów, aby uniemożliwić mi dostrzeżenie obciążających materiałów."

  Jared McBride, pracownik naukowy w Kennan Institute i Holocaust Memorial Museum w Stanach Zjednoczonych, potwierdza punkt widzenia Tsarinnika, zauważając: "Kiedy Wiatrowycz był głównym archiwistą SBU, stworzył archiwum cyfrowe otwarte dla obywateli Ukrainy i obcokrajowców.On i jego zespół wyłączyli z tego archiwum wszystkie dokumenty przedstawione przez OUN-UPA w negatywnym świetle.......

  http://foreignpolicy.com/2016/05/02/the-historian-whitewashing-ukraines-past-volodymyr-viatrovych/

  https://strana.ua/news/11860-foreign-policy-obvinil-vyatrovicha-i-ego-institut-v-falsifikacii-istorii.html
 • Jabłonowski: kocham Akcję Wisła.
  Ciekawe zdania na temat samorządów:
  https://www.youtube.com/watch?v=CO-MfsGf7bM
 • @trojanka 22:59:23
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50996656_983806775163795_1905874205543497728_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=c5de4dae51d1179af2e11c8e62617cb4&oe=5CB4BEA9
 • Jabłonowski
  Jabłonowski - Taras Szewczenko, banderyzm i rodowód Ukrainy
  https://www.youtube.com/watch?v=G4SwgoIzie4

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031