Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
261 postów 341 komentarzy

Bałtycka Ukraina

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bałtycka Ukraina – to koncepcja obecności gospodarczej, społecznej, politycznej i ekologicznej Ukrainy w basenie morza Bałtyckiego, została zainicjowana w roku 2007

Wielu ludziom w Polsce wydaje się do dnia dzisiejszego, zresztą ja sam również należałem jeszcze do niedawna do tego grona naiwnych, że port w Elblągu, a tym samym idea przekopu przez Mierzeję Wiślaną łącząca port w Elblągu z morzem, miała służyć ponownemu utworzeniu w Elblągu pełnomorskiego portu, który przywróciłby ponownie nasze miasto na mapę morskich miast nie tylko naszego kraju, ale również Europy, co wiązałoby się tym samym, z wielką szansą, jaka otworzyłaby się przed Elblągiem uzyskania możliwości gospodarczego i ekonomicznego rozwoju miasta i w ten sposób wyjścia Elbląga z po wielu długich dziesięcioleciach od chwili utraty statusu miasta wojewódzkiego i zniszczenia przez okrogłostołowy układ władzy PRL Bis, największego i znanego na całym świecie zakładu produkującego turbiny wodne tj. Zamechu, podniesienia się z marazmu i wyjścia zaścianka na mapie Polski i Europy, na której obecnie jest niewiele, a właściwie nic nie znaczącym miastem. Jak również odrodzenia w nim wielowiekowych tradycji miast hanzeatyckich,do którego to związku tychże Elbląg należał przez kilka wieków.

Okazało się jednak, że cała idea przekopu Mierzeji Wiślanej oraz połączenia w ten sposób portu w Elblągu z morzem Bałtyckim, od samego początku tej idei, wcale nie miała służyć naszemu miastu, a tym samym i Polsce, ale.... Ukrainie!  Połączenie bowiem Elbląga poprzez kanał biegnący przez Mierzeję Wiślaną, to nie żadna koncepcja czwartego polskiego portu na Bałtyku, po portach w Gdańsku, Gdynii i Szczecinie, ale jest to stworzona w 2007 roku koncepcja Bałtyckiej Ukrainy. Jest to idea obecności gospodarczej, społecznej, politycznej i ekologicznej Ukrainy zainicjowanych przez Zarząd Portu Morskiego w Elblągu przy współpracy z kijowskim tygodnikiem „Dzerkało Tyżnia”, Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali i samorządami zachodniej Ukrainy.

Inspiracją dla sformułowania koncepcji „Bałtyckiej Ukrainy” była działalność Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali (Szwecja). Szwedzcy naukowcy promują tezę mówiącą o tym, że granice regionu Morza Bałtyckiego wykraczają poza terytoria państw nadbrzeżnych i w przybliżeniu pokrywają się z granicami zlewiska Bałtyku. Stąd też jest uprawnione uznanie za kraje bałtyckie nie tylko dziewięciu państw nadbrzeżnych, ale również część terytoriów pięciu państw peryferyjnych: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Norwegii. Niektóre regiony tych krajów są powiązane z Bałtykiem gospodarczo, społecznie, historycznie i ekologicznie (wpływ górnych odcinków rzek oraz zanieczyszczeń powietrza z tych krajów na czystość Bałtyku), co uzasadnia włączenie ich do zinstytucjonalizowanej współpracy bałtyckiej i dalszy rozwój tej współpracy[1]

Jak twierdzą eksperci inicjatywy "Bałtycka Ukraina", która powstała po decyzji rządu RP już w 2007 roku, o przekopaniu kanału przez Mierzeję Wiślaną, w Polsce czy na Litwie sytuacja ekologiczna byłaby równie katastrofalna, gdyby nie hojne wsparcie skandynawskich, niemieckich i unijnych funduszy pomocowych. - Środowisko nie zna granic. Jeżeli nie wesprzemy teraz Ukraińców w ich działaniach ekologicznych i w sprawie budowy ukraińskiego portu w Elblągu, oznaczać to będzie, że dotychczasowe deklaracje o "strategicznym partnerstwie" były nic nie warte. Proponujemy konkretny krok na rzecz włączenia Ukrainy do struktur europejskich. Teraz inicjatywa w rękach naszego rządu i dyplomacji - twierdzi Julian Kołtoński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg. Z propozycją stworzenia ukraińskiego kompleksu portowego w Elblągu zwrócił się, w listopadzie ub.r., prezydent tego miasta. Inwestycja miałaby wspierać rozwój eksportu z zachodniej Ukrainy do krajów skandynawskich. Jednym z warunków, jakie ZPME przedstawił ukraińskim partnerom, jest podpisanie Konwencji Helsińskiej, o ochronie środowiska Bałtyku.

Jednak najważniejszym celem w stworzeniu przez Ukrainę własnego portu w Elblągu jest wpływ na blokowanie niekorzystnych dla Polski i Ukrainy decyzji Rosji w zakresie Gazociągu Północnego i zamknięcia rurociągu "Przyjaźń". Co oznacza nie tyle już dalsze wpychaanie Polski w konflikt z Rosją, co dosłowne wpychanie nas jako państwai narodu po raz kolejny pod ciężarókę z gruzem, z której usunięto hamulce i w zderzeniu z nią jesteśmy skazani po raz kolejny na kolejną katastrofę w naszych dziejach, tyle, że już ostateczną w naszych dziejach, bo już bez odwrotu. Dlatego, Ukraińcom zależy na tym, aby nie przeciągać procedur. W związku z tym we Lwowie, z niepokojem przyjęto pogłoski, jakoby przekop mierzei, a więc i budowa ukraińskiego portu, miały się opóźnić ze względów środowiskowych. - Jeżeli polski rząd zdecydował o przekopaniu mierzei, a my na to reagujemy staraniami o przyłączeniu się do Konwencji Helsińskiej, to oczekiwalibyśmy, że rządowe decyzje będą realizowane bez opóźnień. W przeciwnym razie, ukraiński port bałtycki powstanie w Kłajpedzie, która wcale nie łączy tego z przyjęciem konwencji i ochroną środowiska. Ale jest to wariant mniej korzystny dla Lwowa - tłumaczą eksperci Lwowskiej Rady Obwodowej.

  Do największych orędowników obok obecnie rządzących Polską, integracji Ukrainy z bałtycką przestrzenią gospodarczą i społeczno-polityczną jest Szwecja. Sztokholm chce wykorzystać tę okazję do promowania interesów Ukrainy w Unii (wraz z pełnym członkostwem) i pogłębienia roli organizacji bałtyckich w polityce europejskiej. - To ogromna szansa dla Ukrainy, by tylnymi drzwiami, bez żadnego już liczenia się w tej, jak również wszystkich innych kwestiach z Polską i jej wszystkimi kolejnymi rządami bez względu na ich kolor, którzy i tak potulnie i bez dyskusji wspierać będą i tak Banderstadt w jgo wszystkich politycznych dążeniach, w tym przypadku poprzez struktury bałtyckie, zintegrować się z Unią, a zwłaszcza z jej najbardziej rozwiniętymi krajami z Północy. Utworzenie "przyczółka portowego" Ukrainy na Bałtyku, w Elblągu, może nam w tym pomóc - uważa Lew Zacharczyszyn, zastępca przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej.

Ukraina chce odtyąd, po przyjęciu zachodnioukraińskich obwodów do "Euroregionu Bałtyk" na zasadzie członkostwa stowarzyszonego, być również stroną Konwencji Helsińskiej (Bałtyckiej), co potwierdziłoby oficjalny bałtycki status tego kraju i możliwość współdecydowania o sprawach Bałtyku już bez dalszego oglądania się na poparcie Warszawy, czy też jego brak we wszystkich sprawach dotyczących akwenu morza Bałtyckiego, mogąc tym samym współdecydować pełnoprawnie we wszystkich kwestiach go dotyczących.

Ukraińcy nie ukrywają, że uzyskanie statusu kraju bałtyckiego pozwoli im aktywnie włączyć się w blokowanie budowy Gazociągu Północnego. Ukraińcy liczą również, że udział w strukturach bałtyckich pozwoli im pozyskiwać europejskie środki na projekty ekologiczne, a także umożliwi zdobycie doświadczenia, które można będzie wykorzystać do blokowania gazociągu South Stream na Morzu Czarnym. A integracja sieci kolejowej i dysponowanie "własnym" portem bałtyckim - to istotny krok na szlaku do integracji europejskiej, o wiele ważniejszy, niż polityczne deklaracje premierów czy prezydentów. Nikogo więc nie dziwi, że taka perspektywa nie może podobać się Rosji. Dlatego też już teraz jest pewne, że Rosja i zresztą bardzo słusznie będzie w każdy możliwy sposób blokować przekop kanału przez Mierzeję Wiślaną, która wbrew oficjalnej propagandzie, wcale nie będzie służyć w jakikolwiek sposób zarówno Elblągowi i jego mieszkańcom, ani tewż państwu Polskiemu, ale banderowskiej Ukrainie i jej oligarchom. Choć wcale niekoniecznie cały ten projekt musi blokować sama Rosja, gdyż okazuje się, wbrew głoszonej propagandzie i przedwyborczemu teatrzykowi wkopywania jakiegoś kołka w ziemię, oznaczającemu rzekomo miejsce tegoż przekopu, cała ta idea i tak nie zostanie wprowadzona w życie na poważnie, czyli nie pójdą za tymi szumnymi deklaracjami żadne czyny, gdyż najważniejszym dowodem, że cały ten szumnie zapowiadany przekop kanału przez Mierzeję, nie jest niczym więcej poza kolejnymi przedwyborczymi bajkami z tysiąca i jednej nocy, jak ta o Sindbadzie żeglarzu. Dlaczego uważam, że cała ta idea tego wciąż buńczucznie deklarowanego przekopu kanału i otwarcia w Elblągu portu morskiego, który byłby tym samym czwartym portem morskim Rzeczypospolitej? Ano dlatego, że 15 lutego 2018 roku ten sam rząd PiS, który nieustannie zapowiada otwarcie pełnomorskiego portu w Elblągu, cofnął nie przyznał w rpojekcie swoich wydatków absolutnie żadnych funduszy na rozbudowę portu morskiego w Elblągu, którą miała być suma 200 milionów złotych na pierwszą fazę rozbudowy portu w naszym mieście.

Nasuwa się w tym samym momencie logiczne pytanie: Po co przekop tego całego kanału przez mierzeję Wiślaną, epatowanie wszystkich wizualizacjami projektu tegoż przekopu, skoro na samo dzień dobry usuwa się z projektów budżetowych rządu zarówno na rok 2018, wykreśla się fundusz na rozbnudowę w Elblągu. Nie ma również żadnego rządowego funduszu na rozbudowę elbląskiego portu również i w obecnym roku 2019. A przecież nawet dziecko to rozumie, że bez rozbudowy portu, przekopywanie kanału przez mierzeję, nie ma żadnego sensu, bo niby do jakiego portu miałby on prowadzić? Do portu, który nie istnieje, a tym samym nie może przyjmować żadnych morskich statków? To niepoważne. Tak jak wiara i ekscytowanie się wirtualnymi bajkami o czwartym porcie RP, który istnieje wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej, a gdyby nawet miał kiedykolwiek zaistnieć, to i tak nie będzie on służyć, ani Elblągowi i jego mieszkańcom, ani też Polsce.

Jacek Boki

Źródła:

Bałtycka Ukraina

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82tycka_Ukraina

Ukraiński port w Elblągu?

http://www.maritime.com.pl/newsletter/indexm.php?id_term=43958

Bałtycka Ukraina - Na Mierzei Wiślanej ścierają się interesy Rosji i Ukrainy oraz Elbląga i Gdańska.

https://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/10593-baltycka-ukraina

Na inwestycje portowe pieniędzy nie ma

https://www.portel.pl/gospodarka/na-inwestycje-portowe-pieniedzy-nie-ma/103225

Nie ma pieniędzy na inwestycje w elbląskim porcie

http://dziennikelblaski.pl/495339,Nie-ma-pieniedzy-na-inwestycje-w-elblaskim-porcie.html

KOMENTARZE

 • @ Jacek Boki
  Witam . Zastanawiałem się nad tym przekopem mierzei wiślanej , po co ?. Teraz wiemy że to taki nasz prezent i prośba o wybaczenie dla braci banderopiteków od zarządzających obecnie w Polin . 5* Pzdr. Ps : Żyjemy w trudnej rzeczywistości .
 • Moim zdaniem.
  Z tego co tam gdzieś czytałem, władz centralnych Rosji w ogóle nie interesuje ten przekop, co najwyżej trochę władze lokalne.
  FR stwierdziła, że ten przekop nie zagraża jej w żadnym stopniu i niech Polacy sobie kopią a nawet to i lepiej bo nie będą pływać pod ich nosami i spokój.
  Co do Ukrainy, i jej planów, oni tam na tej Ukrainie dużo, bardzo dużo gadają, straszą a zawsze wychodzi tak, że jak trzeba coś zrobić, patrzą aby cudzymi rękami.
  Lecz nawet nie o to chodzi: skoro FR olała przekop, nie ma jak zrobić Rosji na złość, zatem nie ma po co wydawać pieniędzy na jakiś port w Elblągu - to moim zdaniem.
 • @lorenco 21:04:14
  Ten przekop zniszczy całość na przestrzeni lat . " Unijni urzędnicy chcą zbadać oddziaływanie robót na środowisko. " http://www.radiomaryja.pl/informacje/bruksela-domaga-sie-wstrzymania-przekopu-mierzei-wislanej/ No ale El Patrone wie lepiej . Salute . :)))
 • @Autor
  O ile należy piętnować wszelkie przejawy banderowszczyzny, to z kolei nie wydaje się słusznym odrzucanie wszelkich kontaktów.

  To Ukraińcy muszą sami wyrwać z korzeniami i wypalić banderowców. Ale po tym dziele - możemy współpracować. To są nasi sąsiedzi.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:31:06
  Jak zwykle wyjdzie odwrotnie . Salut . Ps . Tacy sąsiedzi to mogą tylko słomiankę nam ukraść . :)))
 • @Repsol 21:50:12
  Ale jak się ich krótko przy pysku trzyma, to nawet robotni są.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:48:22
  Za ZSRR trzymano ich za pyski, to i Ukraina miała się dobrze.
  Po uzyskaniu swojego kraju przez Ukraińców, nic tam nie szło i nie idzie dobrze.
  Może jest gdzieś chętny aby znów złapać Ukrainę za pysk? Niestety nie widzę. To jest zbyt kosztowne, nie stać na to Rosji ani USA ani UE.
  Chyba, że Polska taka bogata...
 • @lorenco 23:36:51
  Polska to bardzo bogaty kraj. Ufundowaliśmy im dwie bezzwrotne pożyczki, raz 100 milionów euro, drugi raz miliard euro. Fundujemy im od 3 lat darmowy gaz, więc nie muszą go kupować, nie tylko od Rosji, ale od kogokolwiek innego. I słusznie, no bo i po co, skoro Lachy frajerzy daj ą im go za zupełną darmochę.
  A teraz postanowili im jeszcze wybudować u siebie jeszcze morski port, którego wyłącznymi panami będą oni ukraińcy, który najprawdopodobniej chcieli nazwać imieniem najbardziej znanego ukraińskiego ,,żeglarza i marynisty'' Stepana Bandery, a przesmyk morski na Mierzeji Wiślanej imieniem Dmytro Kłaczkiśkiego - Kłym Sawura, w ramach podziękowań wobec Polaków, za możliwość wyrżnięcia nam kilkuset tysięcy naszych rodaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów, których to dwóch ostatnich pojęć zupełnie nie rozumie, jako nie precyzyjnych rezydent Duda, który w konkurencji ośmieszania Polaków przebił nawet samego Bronisława K. A mnie się wydawało, że w konkurencji o nazwie kompromitacja, nikt nie przebije Bigosa. No, ale wtedy nie znałem jeszcze Jędrusia Dudy i jego intelektualnych zdolności.
  Być może to właśnie było powodem wycofania przez rząd PiS z budżetu państwa 200 milionów złotych na rozbudowę portu w Elblągu, by w ten chociaż sposób uniknąć totalnej i ostatecznej już kompromiotacji, których ma już na swoim koncie tyle, że ta byłaby już ostateczną, która przelałaby czarę goryczy i posłałaby do grobu ich rojenia o ponownej kadencji ich rządów.
 • @Jacek Boki 05:47:45
  Podaje Pan bardzo ważne informacje i dzięki za to.
  Gdyby tylko mogły się one pojawić w głównym wydaniu Wiadomości.
  Reżim jednak na to nigdy nie pozwoli...
 • Jest bardzo prawdopodobne wyjaśnienie tego i innych działań "elit" zarządzających Polską.
  To pełzająca ukrainizacja Polski.
  Ponoć ludność Ukrainy zmniejszyła si e o 10 mln ludzi.GDZIE są??na pewno sporo w Rosji ok. 3-4 mln/ trochę w Izraelu/chociaż zaczęto tam wydalanie Ukraińców/trochę w Niemczech/ wspólne tradycje/ i po troch zapewne w innych krajach typu Czechy, Słowacja. Lwia część jest w Polsce.I hula sobie swobodnie, jak w kolonii.
  Przypominam , że ich liczba NIE jest dokładnie znana polskim służbom.
  Szacunki mówią o ok 3 mln.Z czego 440 tylko płaci ZUS i podatki.Odprowadzono na Ukrainę w 2018 roku 11mld dolarów!!Raczej zarobione nie tylko przez te 440 tysięcy.
  Dlatego krok po kroku "polskie" władze realizują chory plan tych zza kurtyny, kosztem Polaków.
  Jad będzie wpełzał w polski organizm powoli, sączony kropla po kropli, żeby "polski organizm" się przyzwyczajał.
  Do okrzyków UPA "Herojam sława" w polsko ukraińskiej brygadzie,przez zwalnianie ukraińskiego przestępcy który w klubie w Lublinie wyrykiwał do polskich dziewcząt "wy polskie k...wy", oraz zabiję was jak na Wołyniu",oraz jestem banderowcem/powiedział sędzi,że nie pamięta i poszedł do domu/przez zwolnienie części grupy przestępczej , która w Chełmie napadał polskie Rodziny, grabiąc je i przypalając 10 letnie dziecko żelazkiem po oddalanie zarzutów dla osób które w Sahryniu , oskarżały Polaków broniących rodaków przez zbrodniarzami itp.

  https://kresy.pl/wydarzenia/polska/prokuratura-umorzyla-sledztwo-ws-wypowiedzi-kuprianowicza-w-sahryniu/

  Wszelkie ulgi, szkoły ukraińskie w Polsce /Bartoszyce nauczają o bohaterach narodowych Ukrainy z UPA,zwroty VAT,stypendia,500+, 300+, emerytury za okres przepracowany na Ukrainie po krótkim stażu w Polsce, najwięcej ziemi i mieszkań w Polsce kupują Ukraińcy itp.

  https://gf24.pl/biznes-i-gospodarka/item/959-ukrainskie-przekrety-na-vat

  https://superbiz.se.pl/wiadomosci/ukraincy-kupuja-mieszkania-polsce-na-potege-zwykle-placa-gotowka-aa-obuh-gNV4-XoMa.html


  Więc bałtycka Ukraina????kiedyś jeden ukraiński internauta napisał na forum dyskusyjnym że :" Polska i tak będzie ukraińska".
  Polacy zawrzeli, a on wyśmiewał nasze wojsko!!!


  Choroba i okupacja postępuje.W Polsce źle mają mieć tylko Polacy!!
 • Normalnie załamałem się, ale w sumie lepsza zła prawda niż samooszukiwanie się!
  Ja tez myślałem, że celem jest rozwój Elbląga i byłem zawsze wielkim entuzjastą przekopu z tego własnie powodu.
  nie wiem, co powiedzieć.

  PS
  bardzo dziękuję za tę informację i oczywiście 5*
 • Definitywny koniec iluzji o porcie w Elblągu i idei bałtyckiej Ukrainy
  Tak jak opisałem to w swoim artykule, że port w Elblągu to była fikcja od samego początku. W rzewistości bowiem port w Elblągu miał być od samego początku eksterytorialnym portem Ukrainy na polskim wybrzeżu Bałtyku, służącym wyłącznie interesom Banderstadtu i jego eskimoskich oligarchów.
  Kilka dni temu odbyła się debata w senacie na temat elbląskiego portu z udziałem premiera Morawieckiego, w czasie której to debaty senat ODRZUCIŁ wniosek złożony przez elbląskiego parlamentarzystę, senatora PO Jerzego Wcisłę, który zakładał przystosowanie Portu Morskiego w Elblągu (pogłębienie basenów portowych, powiększenie obrotnicy, nabrzeża) do parametrów planowanego kanału, który ma połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zabezpieczenie kwoty 150 mln na przystosowanie elbląskiego portu do parametrów planowanego kanału na Mierzei Wiślanej został odrzucony przez większość senatorów (PiS posiada 63 na 100 senatorów).
  To oznacza definitywne zamknięcie tematu iedi budowy portu morskiego w Elblągu, jako rzekomego czwartego portu morskiego Polski.

  Praktycznie nigdy nie zgadzam się z panem Wcislłą, który właściwie nie ma nic do powiedzenia i zaproponowania na jakikolwiek temat, w jakiejkolwiek dziedziie, poza lansowaniem samego siebie, w myśl zasady, że lepiej, żeby mówili o nim cokolwiek, niż żeby przestali mówić cokolwiek w ogóle. Ale w tej sprawie po raz pierwszy zgadzam się z tym panem całkowicie i podpisuję obiema rękami pod tym co powiedział na temat działań rządu w sprawie otwarcia Elbląga na morze.

  Od amego początku idea portu morskiego w Elblągu była kon cepcją istniejącą wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej, a nie realnej i jako taka właśnie dobiegła swego końca. Z drugiej strony można powiedzieć, że właściwie dobrze się stało, bo tym samym dobiegła swego definitywnego kresu idea wrogiej nam Polakom Bałtyckiej Ukrainy, realizującej na naszej polskiej ziemi, swoje antypolskie interesy. I to jest chyba jedyna dobra wiadomość w tym teatrze iluzji dla naiownych, że jako Polacy, nie będziemy musieli finansować za nasze pieniądze fanaberii i prezentu wrogiemu nam państwu i jego banderowskich przywódców.

  Polcema artykuł na ten temat mojego znajomego, redaktora lokalnego portalu internetowego elblag.net Marcina Mongiałło pt.

  Bez realizacji tej inwestycji budowa kanału na Mierzei nie ma gospodarczego uzasadnienia

  http://biznes.elblag.net/artykuly/bez-realizacji-tej-inwestycji-budowa-kanalu-na-mierzei-nie-ma-gospodarczego-uzasadnienia,38921.htm
 • @Jacek Boki 20:50:27
  Żeglarstwo się rozwinie.

  PS. Chyba pan przegina. Odrzucenie planu budowy portu dotyczy centralnego finansowania.
  Port może być budowany ze środków własnych miasta - jeśli będzie to celowe.
 • @Jacek Boki 20:50:27
  Przecież wiemy z jakiego ramienia , ten członek wyrósł . Salute . http://wcisla.pl/wp-content/uploads/2016/12/zyczenia-570x350.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:31:22
  No tak Elbląg też ze swoich kopalń diamentów przekopie mierzeję . Ave :)))
 • @Repsol 21:53:28
  Gdyby reaktywowano Zamech (robił duże turbiny, był problem z ich wielkością przy transporcie), to może by to miało sens.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:31:22
  Ze środków własnych miasta? Żeby budować cokolwiek na taką skalę, to trzeba te środki mieć. Elbląg jest miastem mającym 300 milionów długu, w którym nie ma żadnych dużych zakładów pracy, takich jak Zamech, nomen omen zniszczonego przez ekipę Lewandowskiego i Balcerowicza w 1991 roku, jako zbędna konkurencja firm zachodnich. Nie po to więc niszczono Zamech, żeby teraz miano go odbudowywać. Zresztą nie ma jż na czym go odbudować. Wszystkie hale po dawnym Zamechu przejął koncern ABB, który w kilka lat rowalił wszystko, dziś zajmuje jeden biurowy budynek i jedną halę, w której produkuje jakieś duperele na swój zachodni rynek. Inny budynek zajmuje niemiecki Siemens, który zatrudnia kilkadziesiąt osób i to wszystko. Jest jeszcze odlewnia, najlepszy kąsek po dawnym Zamechu w prywatnych rękach, zatrudniająca też kilkadziesiąt osób. Resztę hal wyburzono lub wyprzedano dawnym elbląskim cinkciarzom, którzy po 1989 roku przemienili się w cudowny sposób w tzw. poważnych biznesmenów, którzy z kolei wynajęli te hale na różne sklepy, sklepiki i tym podobne duperele. W jednej jest nawet Biedronka i to wszystko.
  ABB i Siemens nie płacą żadnych podatków w Elblągu, tak jak Biedronki Lidle i trzy inne hipermarkety. Więc o jakich środkach własnych Pan pisze, drogi Panie Krzysztofie? Poza tym port w Elblągu to byył od samego początku pomysł braci Kaczyńskich i PiS, a nie lokalnych włodarzy. I od samego początku miał to być port należący do Ukrainy, pracujący dla jej interesów, a nie dla kozyści miasta Elbląga i Polaków.
  Poza tym wszystkie środki finansowe na inwestycje w całym województwie Warmińsko - Mazurskim przydzielane są w Olsztynie. Człowiekiem, który je przydziela i od którego JEDYNEJ WOLI zależy, czy ktoś takie pieniądze na inwestycje takie czy inne otrzyma lub nie jest prawdziwy właściciel całego województwa, udzielny książe i pan życia i śmierci całego województwa MIRON SYCZ i jego żona. Jeśli on powie, że ktoś nie dostanie nic, to może sobie planować cuda na kiju, a i tak niczego nie osiągnie. I to tyle odnośniefunduszy własnych Elbląga i możliwości sfinansowania takiego przedsięwzięcia przez samo miasto.
 • @Repsol 21:50:53
  Wiem doskonale z jakiego ramienia jest senatorem pan Wcisła, pieszczotliwie nazywany w Elblągu Jurkiem motorówką. Mam nawet zachowaną całą korespondecję z tym panem dotyczącą początków naszej działalności w Elblągu mającej na celu upamiętnienie Polaków pomordowanych na Kresach przez OUN-UPA, jak wtedy mi pisał, że chcąc to zrobić, prowadzimy prostą drogą do...ninawiści na tle narodowościowym i inne tego rodzaju kwiatki, jakimi nas wtedy uraczył. Jednak po swojej nie tak dawnej wizycie z Rulewskim w Odessie, gdzie chciał zebać zeznania rosyjskich rodzin, których bliscy zostali zamordowani przez banderowców w domu związków zawodowych i gdzie wtedy ukraińscy szowiniści zablokowali ich obu w miejscowm hotelu, każąc im się wynosić, gdyż w przeciwnym wypadku może spotkać ich coś niemiłego, jeśli tego nie zrobią, przestał się ten pan, który absolutnie nie jest bohaterem z mojej bajki pokazywać ze swoim niedwnym koleżką Mironem Syczem, z którym byli do tego czasu papużkami nierozłączkami.
  Dobre chociaż i tyle, choć i tak w tej kwestii niewiele to nauczyło tego pana.
  Nie oznacza to jednak, że choć osobiście nie pałam do niego nawet śladową atencją, to gdy powiedział wreszcie coś z sensem, to mam się z tym nie zgodzić, bo jest on z PO i prywatnie go nie lubię.
  To oznaczałoby w takim przypadku, że to ja jstem ograniczony na umyśle i zaślepiony jakim zajadłym fanatyzmem, że jesłi nawet ktoś taki powie prawdę, z którą przeważnie się rozmija, to ja i tak będę na nie, bo on jest z PO. To byłoby czyste kretyństwo.
  Pozdrawiam serdecznie
 • @Jacek Boki 06:48:14
  Ja staram się tylko pokazać ile są warte siły zarządzające od 30 lat naszym Krajem . Popisowa magdalenkowa hołota . Wszyscy oni warci siebie . Ps. Dlatego żadnych korespondencji z nimi uprawiać nie chcę , aby całego tego badziewia nie nobilitować . Jesteśmy dorośli , proszę robić swoje ,a z m .syczem to mogę tylko porozmawiać na podstawie Kodeksu Boziewicza . Salut.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031